CITYCON OYJ     Pörssitiedote     20.12.2016 klo 14.50 

Citycon Oyj:n hallitus on tänään päättänyt, että yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,0375 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 22.12.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 30.12.2016.

Varojenjako perustuu Citycon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 16.3.2016 antamaan valtuutukseen. 30.12.2016 maksettavan varojenjaon jälkeen Citycon Oyj on maksanut osinkoa ja pääoman palautusta vuoden 2016 aikana yhteensä 0,15 euroa osakkeelta ja hallitus on käyttänyt varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa varojenjakovaltuutuksen kokonaisuudessaan.
 
Helsinki, 20.12.2016

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com


Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on yli 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi