CITYCON OYJ   Pörssitiedote   21.9.2016 klo 15.15

Citycon Oyj:n hallitus on tänään päättänyt, että yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,0375 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 23.9.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 30.9.2016.

Varojenjako perustuu Citycon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 16.3.2016 antamaan valtuutukseen, jonka enimmäismäärä on 0,1125 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. 30.9.2016 maksettavan varojenjaon jälkeen Citycon Oyj on maksanut osinkoa ja pääoman palautusta vuoden 2016 aikana yhteensä 0,1125 euroa osakkeelta. Hallituksen jäljellä oleva valtuutus on 0,0375 euroa osakkeelta.

Helsinki, 21.9.2016

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 4,7 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on lähes 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi