CITYCON OYJ     Sisäpiiritieto     11.12.2019 klo 15:20

Citycon Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2019 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,1625 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 19.12.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 30.12.2019.

30.12.2019 maksettavan varojenjaon jälkeen Citycon Oyj on maksanut osinkoa ja pääoman palautusta vuoden 2019 aikana yhteensä 0,65 euroa osakkeelta ja hallitus on käyttänyt varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa varojenjakovaltuutuksen kokonaisuudessaan.

Espoo, 11.12.2019


CITYCON OYJ


Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com


Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Lisätietoa Cityconista osoitteessa www.citycon.com