CITYCON OYJ   Osavuosikatsaus   5.5.2022 klo 20:30

OPERATIIVINEN TULOS

 • Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat +3,5 % edellisvuoteen verrattuna
  • Divestoinnit vaikuttivat kokonaisnettovuokratuottoihin, jotka olivat 49,1 miljoonaa euroa (Q1/2021: 50,4)
 • Liiketilojen vuokra-aste oli 95,1 %; 90 %-pisteen nousu Q4/2021 tilanteeseen verrattuna (94.2)
 • Keskivuokra nousi 0,8 euroa 23,4 euroon per neliömetri
 • Vertailukelpoiset kävijämäärät kasvoivat +17,6 %; 1 920 %-pisteen nousu Q4/2021 tilanteeseen verrattuna (-1.6 %)
 • Vertailukelpoiset myynnit kasvoivat +11,8 %; +7,4 % yli Q1/2019 tason (ennen pandemiaa)
 • Keskuksiemme, pois lukien kehityshankkeet, käyvät arvot jatkoivat kasvuaan viidettä peräkkäistä vuosineljännestä. Vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käyvän arvon muutos kasvoi 14,2 miljoonaa euroa.
 • Nettovarallisuus/osake (EPRA NRV per share) kasvoi 5,7 % edellisvuoteen verrattuna.

KEHITYSHANKKEET

 • Lippulaivan ensimmäisen vaiheen avajaiset 31.3.2022
  • Vahva vastaanotto sekä asiakkailta että vuokralaisilta
  • Vuokrausaste yli 90 % ja yli 110 tuhatta kävijää avajaisviikonlopun aikana
  • Lippulaivan kokonaishankkeen vuosittainen stabilisoitu nettovuokravaikutus noin 21 miljoonaa euroa
  • Lippulaivan ennakoitu positiivinen vaikutus Cityconin nettovuokratuottoihin vuoden 2022 aikana on noin 7–9 miljoonaa euroa
  • Metron rakennustyöt ovat valmiit ja metro avautuu vuodenvaihteen tienoilla
  • Hanke sisältää kauppakeskuksen lisäksi 8 asuinkerrostaloa, joista Citycon omistaa 6. Kerrostalot valmistuvat 2022–2024
 • Citycon jatkaa omistamansa noin 600 000 neliömetrin kehityspotentiaalin kehittämistä useissa kohteissaan
  • Cityconin seuraavat merkittävät kehityshankkeet ovat Liljeholmen, Oasen ja Trekanten

PÄÄOMANKIERRÄTTÄMINEN

 • Citycon myi kaksi ydinliiketoimintaan kuulumatonta keskustaan Norjassa noin 145,4 miljoonan euron kauppahinnalla, joka on linjassa kohteiden kirja-arvon kanssa (julkistettu 7.2.2022)
  • Yhteensä Citycon on viimeisen 12 kuukauden aikana myynyt 6 ydinliiketoimintaan kuulumatonta kohdettaan nettoarvolla tai yli kohteen nettoarvon.
  • Transaktio vahvistaa Cityconin portfolion arvostuksen sekä likviditeetin
  • Kauppa toteutui 28.2.2022
 • Citycon allekirjoitti termiinisopimuksen, jolla se ostaa tulevan asuinkiinteistön Tukholmassa, Ruotsissa noin 69,5 miljoonalla eurolla (julkistettu 7.2.2022).
  • Asuinkiinteistökohde koostuu yli 200:sta asunnosta.
  • Kohde sijaitsee kasvavalla Barkarbystadenin alueella Cityconin olemassa olevien keskuksien, Kistan ja Jakobsbergin, välittömässä läheisyydessä.
 • Cityconilla on käynnissä asuinkiinteistöjen rakennushankkeita kaikissa maissa.

TASE

 • Osa Norjan divestoinneista saaduista tuotoista käytettiin ostamalla takaisin noin 25 miljoonan euron arvosta vuonna 2024 erääntyvää joukkovelkakirjalainaa.
  • Toimi tasapainottaa entisestään Cityconin tasapainoista maturiteettiprofiilia sekä pienentää velkojen jälleenrahoitusriskiä.
  • Positiivinen vaikutus tulokseen ja osakekohtaiseen tulokseen korkokulujen laskiessa
  • Luototusaste parani 40,4%:tiin

AVAINLUVUT

Q1/2022 Q1/2021 % Vertailukelpoinen
muutos % 1)
2021
Nettovuokratuotto Me 49.1 50.4 -2.6 % -3.2 % 202.3
Vertailukelpoisten nettovuokratuottojen kehitys % 3.5 -8.1 - - -1.5
Operatiivinen liikevoitto (Direct Operating profit) 2) Me 40.2 44.9 -10.3 % -10.9 % 176.1
IFRS tulos/osake 3) EUR 0.13 0.12 7.2 % 7.2 % 0.55
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 4278.2 4238.4 0.9 % - 4189.2
Luototusaste (LTV) 2) 4) % 40.4 46.5 -13.2 % - 40.7
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me 28.1 31.6 -11.0 % -11.6 % 124.4
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 3)
Me 20.6 27.6 -25.4 % -25.9 % 100.0
Operatiivinen tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
EUR 0.167 0.178 -5.8 % -6.4 % 0.703
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 3)
EUR 0.123 0.155 -20.9 % -21.5 % 0.565
Nettovarallisuus/osake
(EPRA NRV per share) 5)
EUR 12.24 11.58 5.7 % - 12.15

1) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3) Oikaistu tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.
4) Erittäin likvidit rahamarkkinasijoitukset on laskettu mukaan nettovelkaan.
5) Laskentaperiaate päivitetty tältä ja vertailukausilta. Jakajana raportointipäivän osakkeiden määrä eikä raportointikauden osakemäärän keskiarvo.


NYKYISEN PORTFOLION AVAINLUVUT 1)

Q1/2022 Q1/2021 %
Nettovuokratuotto Me  47.8 44.8 6.7%
Operatiivinen liikevoitto (Direct Operating profit) 2) Me 38.9 39.3 -1.0%
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) Me 26.8 26.1 2.8%
Oikaistu operatiivinen tulos (Adjusted EPRA Earnings) 3) Me 19.3 22.1 -12.6%
Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) EUR 0.160 0.147 8.9%
Oikaistu operatiivinen tulos/osake (Adjusted EPRA EPS, basic) 3) EUR 0.115 0.124 -7.4%

1) Uusi esitystapa. Nykyisen portfolion avainluvut sisältävät vain 31.3.2022 konsernitaseessa olleista sijoituskiinteistöistä syntyneet tuotot ja kulut. Portolio on sama raportointikaudella ja vertailukaudella, jonka vuoksi luvut ovat vertailukelpoisia.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3) Oikaistu tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.

 
TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:

Vahvan loppuvuoden 2021 jälkeen Citycon jatkoi vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä strategiansa ja portfolion vahvuuden demonstroimista. Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 3,5 % edellisvuoteen verrattuna. Keskimääräinen neliövuokra nousi 0,8 euroa 23,4 euroon neliöltä samalla kuin liiketilojen vuokrausaste nousi 95,1 %:iin. Keskustemme kävijämäärät sekä vuokralaistemme myynnit kasvoivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Huomionarvoista on myös, että vuokralaisten myynnit ylittävät jo koronaa edeltäneen vuoden 2019 tason, mikä kuvastaa Cityconin päivittäistavarakauppaan ja kunnallispalveluihin keskittyvien keskuksien toiminnan nopeaa palautumista normaalitasolle.

Vahvat operationaaliset tunnusluvut heijastavat Cityconin välttämättömyyshyödykkeisiin nojautuvien keskuksien vakautta. Keskukset toimivat tärkeinä “viimeisen mailin” logistisina keskuksina asiakkaille mm. päivittäistavarakaupan sekä kunnallisten että yksityisten palveluiden osalta. Asiakkaiden arvostaessa helppoutta ja saavutettavuutta yhä useampi vuokralainen toteuttaa monikanavastrategiaa ja hyödyntää liiketilojaan ”viimeisen mailin” logistisina keskuksina asiakkaille. Cityconin keskuksien erinomaiset sijainnit kasvavilla alueilla liikenteen solmukohdissa tarjoavat vuokralaisille houkuttelevia mahdollisuuksia ja asiakkaille merkittävää asioinnin helppoutta. Vuokralaisten kysyntä keskuksiamme kohtaan on jatkunut vahvana, mitä kuvastaa vahva vuokraustoimintamme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana allekirjoittaessamme uusia vuokrasopimuksia yli 48 000 neliömetrin verran, ja samanaikaisesti keskustemme vuokrausasteen noustessa 90 %-pistettä 95,1 %:iin.

Strategiamme luoda monikäyttöisiä päivittäistavarakauppaan ja julkisiin palveluihin keskittyviä kaupunkikeskuksia on heijastunut myös operatiivisiin lukuihimme. Vertailukelpoiset kävijämäärät kasvoivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä +17 % ja vertailukelpoiset vuokralaisten myynnit + 12 % edellisvuoteen verrattuna. On merkittävää, että vertailukelposet vuokralaisten myynnit ylittävät jo vuoden 2019 tason, mikä on suora seuraus vuokralaiskannastamme ja välttämättömyyshyödykkeiden, kuten elintarvikkeiden, apteekkien sekä kunnallisten ja terveydenhuollon palveluiden vahvoista myyntiluvuista. Vertailukelpoiset nettovuokratuottomme kasvoivat 3,5 % edellisvuoteen verrattuna ja liiketilojen keskimääräinen neliövuokra nousi 0,8 euroa 23,4 euroon vuoden vaihteen tilanteeseen verrattuna. Vahvat operatiiviset tunnusluvut vaikuttivat positiivisesti myös keskustemme käypiin arvoihin, jotka nousivat yhteensä 24,6 miljoonaa euroa ja nettokasvu oli 14,2 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Myös osakekohtainen nettovarallisuus kehittyi vahvasti ja nousi 5,7 % edellisvuoteen verrattuna.

Kuten helmikuussa 2022 julkaisimme, divestoimme vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaksi ydinliiketoimintaamme kuulumatonta keskusta Norjassa hinnalla, joka ylittää kohteiden nettoarvon. Yhteensä olemme viimeisen 12 kuukauden aikana myyneet yhteensä 6 ydinliiketoimintaa kuulumatonta keskusta hinnoilla, jotka vahvistavat portfoliomme arvostuksen. Helmikuussa 2022 solmimme myös termiinisopimuksen 200 asuntoa sisältävän asuinkiinteistökohteen ostamisesta Tukholmasta nykyisten keskustemme, Kistan ja Jacobsbergin välittömästä läheisyydestä. Jatkoimme lisäksi strategista pääoman allokointia taseen vahvistamiseksi, ja ostimme takaisin vuonna 2024 erääntyvää joukkovelkakirjalainaa noin 25 miljoonan euron arvosta. Takaisinostolla on positiivinen vaikutus tulokseemme, se tasapainottaa velkojemme maturiteettiprofiilia ja pienentää jälleenrahoitusriskiämme. Tällä hetkellä meillä ei ole merkittäviä lähitulevaisuudessa erääntyviä velkoja ennen vuotta 2024.

Ensimmäisen vuosineljänneksen ehdoton kohokohta oli Lippulaivan ensimmäisen vaiheen avaus. Lippulaiva on uusi kaupunkikeskuksemme, joka edustaa monikäyttöisten kaupunkikeskuksien tulevaisuutta ja on malliesimerkki Cityconin strategian toteutuksesta. Lippulaiva on täydellinen esimerkki strategiamme toteutuksesta: päivittäistavarakauppaan ja välttämättömyyshyödykkeiseen nojautuva kaupunkikeskus, jossa on useita suuria ruokakauppatoimijoita saman katon alla. Lisäksi Lippulaivalla on keskeinen sijainti nopeasti kasvavalla alueella, ja siitä on suora yhteys metroon, minkä lisäksi Lippulaivaa ympäröi kahdeksan asuintornia. Metron rakennustyöt ovat valmiit ja operoinnin odotetaan alkavan vuodenvaihteen tienoilla. Kahdeksasta asuinkerrostalosta kuusi on jo rakenteilla, ja ensimmäiset valmistuvat myöhemmin tänä vuonna. Lippulaivan avauksella on merkittävä vaikutus alueelle ja sen asukkaille tarjoten heille ennen kaikkea elämyksiä ja asioinnin helppoutta. Ruokakauppojen osuus Lippulaivan 44 000 neliömetrin vuokrattavasta pinta-alasta on noin 45 %, ja kokonaisuudessa välttämättömyyshyödykkeet ja -palvelut edustavat yli 70 % Lippulaivan vuokrattavasta pinta-alasta. Lippulaivaan odotetaan vuosittain noin 8 miljoonaa kävijää.

Lippulaiva on myös loistava esimerkki Cityconin vastuullisuustoimista käytännössä.  Lippulaiva on kestävien energiaratkaisujen edelläkävijä ja energiankulutuksen osalta hiilineutraali heti avauksesta alkaen. Lippulaivan energiaratkaisut pitävät sisällään mm. Euroopan suurimman kaupallisen kiinteistön yhteyteen rakennetun maalämpöratkaisun, aurinkopaneeleja ja sähkön kulutusta optimoivan älyjärjestelmän.

Lisäksi Lippulaiva on myös merkittävä virstanpylväs mittavien kehityshankkeidemme potentiaalin toteuttamisessa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Citycon toteuttaa omaa vuokra-asuntotuotantoa. Lippulaivan yhteyteen rakennetaan kaikkiaan yhteensä 560 asuntoa, jonka valmistuvat 2022–2024. Asuinrankentaminen monipuolistaa Cityconin portfoliota ja tulovirtoja, mutta myös tukee olemassa olevien keskuksien positiivista kehitystä.

Kuten tuloksemme osoittavat, Citycon on hyvässä asemassa uudessa inflaatioympäristössä. Liiketoimintamallimme on hyvin suojattu inflaatiolta, sillä 92 % vuokristamme on sidottu indeksiin, ja keskustemme tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat vähemmän riippuvaisia harkinnanvaraisesta kulutuksesta kuin perinteinen vähittäiskauppa.  Vaikka Ukrainan sota ei vaikuta suoraan Cityconin toimintaan, sodalla on useita heijastusvaikutuksia, kuten sen vaikutus energiahintojen nousuun. Cityconilla on merkittävä määrä omaa energiatuotantoa ja suuriosa energiakustannuksistamme on suojattu, mikä tarjoaa vakautta sekä Cityconille että vuokralaisillemme. Cityconin vuokralaisille vuokranosuus heidän liikevaihdostaan on verraten matala, mikä mahdollistaa vuokrien korottamisen erityisesti vuokralaisten myyntien kasvaessa.  Tämä heijastuu Citycon toimintaan vahvana vuokralaiskysyntänä sekä vakaina tulovirtoina. Vakaa tulovirta yhdistettynä merkittävään arvonluontipotentiaaliin kehityshankkeissamme ja investointitason taseemme tarjoavat houkuttelevia tuottoja Cityconin kaikille sidosryhmille.

Vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen sekä liiketoimintaamme kohdistuvan luottamuksemme myötä täsmennämme ohjeistustamme tulevalle vuodelle samalla nostaen ohjeistuksemme keskikohtaa kaikkien kolmen tunnusluvun osalta.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT (täsmennetty)

Citycon odottaa vuoden 2022 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) olevan 168–180 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) 0,66–0,72 euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (adjusted EPRA Earnings) olevan 0,49–0,58 euroa.
 

Päivitetty Aiemmin
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) Me 168–180 164–180
Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS) EUR 0,66–0,72 0,62–0,72
Oikaistu osakekohtainen operatiivinen tulos (adjusted EPRA EPS) EUR 0,49–0,58 0,48–0,58

Tulosohjeistus perustuu oletukseen, ettei makrotaloudellisessa tilanteessa tapahdu merkittäviä muutoksia ja ettei tule uutta koronavirusaaltoa, joka johtaisi merkittäviin liikkeiden sulkemisiin toteudu, ja ettei Ukrainan sota aiheuta merkittäviä häiriöitä. Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR–SEK- sekä EUR–NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin.


AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle järjestettävä puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys pidetään 6.5.2022 kello 10.00. Konferenssin puhelinnumero on +358 981 710 310 ja 77197406#. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://citycon.videosync.fi/2022-q1

Audiocast-lähetys tallennetaan ja se on saatavilla myöhemmin Cityconin verkkosivuilla. Konferenssin kielenä on englanti.Helsinki, 5. toukokuuta 2022
Citycon Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Bret McLeod
Talousjohtaja
Puh. +46 73 326 8455
bret.mcleod@citycon.com

Sakari Järvelä
Vice President, Corporate Finance and Investor Relations
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody’s:lta (Baa3) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com