Citycon raportoi muutoksesta Gazit-Globe Ltd.:n ja CPP Investment Board Europe S.à r.l:n väliseen hallinnointisopimukseen

CITYCON OYJ Pörssitiedote 17.3.2020 klo 11:05

Citycon Oyj (”Citycon” tai ”Yhtiö”) raportoi 13.5.2014 Gazit-Globe Ltd.:n (”Gazit”) ja CPP Investment Board Europe S.à r.l:n (”CPPIBE”) välisestä Cityconiin liittyviä hallinnointiasioita koskevasta sopimuksesta (”Hallinnointisopimus”).

Cityconin saaman tiedon mukaan Hallinnointisopimuksen tarkoituksena on sopia viitekehyksestä tietyille hallinnointimekanismeille ja -prosesseille, joiden CPPIBE ja Gazit katsovat edesauttavan Cityconin tehokasta hallinnointia sen kaikkien osakkeenomistajien etujen mukaisesti.

Cityconin Gazitilta ja CPPIBE:ltä saaman tiedon mukaan osapuolet ovat 16.3.2020 muuttaneet Hallinnointisopimusta varmistaakseen, että enemmistö Cityconin hallituksen jäsenistä ovat riippumattomia Gazitista ja CPPIBE:stä myös, jos Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä vähenee yhdeksästä kahdeksaan. Cityconin saaman tiedon mukaan Gazit ja CPPIBE ovat saaneet Finanssivalvonnalta lausunnot, joiden perusteella arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua yksissä tuumin toimimista ei Hallinnointisopimuksen muutoksesta johtuen ole tarvetta arvioida uudelleen.

Hallinnointisopimuksen mukaan Gazit ja CPPIBE ovat sitoutuneet äänestämään Cityconin yhtiökokouksissa Cityconin hallituksen jäsenten nimityksestä niin, että Gazit tulee nimittämään vähintään kolme hallituksen jäsentä ja CPPIBE vähintään kaksi jäsentä. Yhden CPPIBE:n nimittämistä jäsenistä tulee olla Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla riippumaton sekä CPPIBE:stä että Cityconista. Hallinnointisopimuksen muutoksen mukaan Gazit vahvistaa pidättäytyvänsä ehdottamasta uutta hallituksen jäsentä joka ei ole riippumaton Gazitista, tai myötävaikuttamasta tällaisen jäsenen valintaan, niin kauan kuin Cityconin hallituksessa on kahdeksan jäsentä, mukaan lukien kaksi jäsentä, jotka eivät ole riippumattomia Gazitista, ellei Gazit samanaikaisesti ehdota tai aikaansaa Cityconin hallituksen jäsenmäärän lisäämistä yhdeksään.

Hallinnointisopimuksen muutos päättyy seuraavista ensimmäisen tapahtuessa: (i) Cityconin yhtiökokous on tehnyt päätöksen, jonka mukaan hallituksen jäsenten lukumäärä on vähintään yhdeksän tai (ii) Hallinnointisopimus lakkaa olemasta voimassa sen ehtojen mukaisesti.


Helsinki, 17.3.2020

CITYCON OYJ

 

Lisätietoja:
F. Scott Ball, CEO
+46 (0)73 063 5190
scott.ball@citycon.com 

Valtteri Piri
IR and Legal Specialist
+358 50 570 1022
valtteri.piri@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com/fi

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme