CITYCON OYJ              Lehdistötiedote 14.5.2020

Citycon on allekirjoittanut kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen (ns. Nollahiilirakennus-sitoumus), joka haastaa rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä sekä kaupunkeja tavoittelemaan kiinteistöjen hiilineutraalia energiankäyttöä vuoteen 2030 mennessä. Nollahiilirakennus-sitoumuksen taustalla ovat merkittävät kansainväliset päästövähennyksiä edistävät tahot C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The Climate Group.

Hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä on jo aiemmin ollut osa Cityconin omaa vuonna 2018 päivitettyä vastuullisuusstrategiaa.

”Kiinteistö- ja rakennusalan toimijoilta vaaditaan pitkäjänteistä sitoutumista ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, ja uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen panostaminen on jo aiemmin ollut osa Cityconin strategiaa. Nyt allekirjoitettu sitoumus kuitenkin vahvistaa tavoitettamme ja liittää meidät osaksi kansainvälistä liikettä, joka toivottavasti kasvaa lähitulevaisuudessa monen muunkin Pohjoismaisen toimijan lähtiessä mukaan. Käytännössä tavoitteemme tarkoittaa, että kaikkien kauppakeskustemme tulee olla hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Jo nyt olemme tavoitelleet hiilineutraaliutta energiatehokkuutta parantavilla toimilla, kasvattamalla omaa uusiutuvan energian tuotantoamme, tekemällä vuokralaistemme kanssa energiansäästöön liittyvää yhteistyötä ja kasvattamalla hiilineutraalin energian osuutta ostoenergiasta, mutta sitoumus lisää painetta päästöjä aktiivisesti pienentävän strategiamme tuomiselle käytäntöön”, kertoo Cityconin Group Sustainability Manager Wilhelm Ehrnrooth.


”Toivotamme lämpimästi Cityconin mukaan kasvavaan sitoutuneiden joukkoon. Cityconin edelläkävijyys on hyvä osoitus siitä, että hiilineutraali energiankäyttö on tavoittelemisen arvoinen päämäärä kaikentyyppisille kiinteistöille, kuten kauppakeskuksille. Yhdessä voimme antaa kiinteistöalalle vahvan viestin hiilineutraalien ratkaisuiden tarpeesta ja muuttaa markkinakäytäntöjä kohti hiilivapaata rakennettua ympäristöä”, kommentoi Suomen Green Building Councilin kehityspäällikkö Lauri Tähtinen.

Nollahiilirakennuksella tarkoitetaan hyvin energiatehokasta rakennusta, joka käyttää pääosin uusiutuvaa energiaa ja jonka energiankäytöstä jäljelle jäävät hiilipäästöt kompensoidaan vuosittain. Globaalisti sitoumuksen on allekirjoittanut jo yli 80 organisaatiota, muista Pohjoismaista muun muassa Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon kaupungit. Suomessa muita sitoumuksen allekirjoittaneita ovat muun muassa Helsingin kaupunki, Keva, Newsec Finland ja Ylva.

Nollahiilirakennus-sitoumukseen voivat lähteä mukaan kaikki rakennetun ympäristön toimijat, jotka ovat valmiita sitoutumaan vuoden 2030 tavoitteeseen, mittamaan ja raportoimaan kehitystään julkisesti ja säännöllisesti, kehittämään oman suunnitelmansa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi, varmentamaan pienentyneet hiilidioksidipäästömittauksensa puolueettomalla osapuolella sekä edistämään hiilineutraaliuden toteutumista omalla alallaan ja sidosryhmissään.

Lisätietoja:
Wilhelm Ehrnrooth
Group Sustainability Manager
Puhelin 020 766 4492
wilhelm.ehrnrooth@citycon.com

Lauri Tähtinen
Kehityspäällikkö, Green Building Council Finland
Puhelin 040 486 5400
lauri.tahtinen@figbc.fi


Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

www.citycon.com/fi