CITYCON OYJ   Tiedote    9.10.2018 

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE on myöntänyt Cityconille tämän vuoden SOSTE-palkinnon. Raadin mukaan Citycon on ollut edelläkävijä nuorten mukaan ottamisessa ja huomioimisessa kauppakeskusliiketoiminnassa.

”Nuorten tarpeiden huomioon ottaminen ostoskeskuksia suunniteltaessa ja nuorten oma järjestyksenvalvoja (noja) tekevät ostoskeskuksista paremmin nuorten hyvinvointia tukevia tiloja. Kun nuoret joka tapauksessa hakeutuvat ostoskeskuksiin, on hieno ajatus lähteä muuttamaan ostoskeskusta ja sen ilmapiiriä sellaiseksi, että nuoret viihtyvät ja voivat hyvin, eikä häiriökäyttäytymistä tästä syystä esiinny”, todetaan palkinnon perusteluissa.

Citycon on tehnyt vuodesta 2012 saakka tiivistä yhteistyötä valtakunnallisen nuorisokasvatusjärjestö Nuorten palvelun kanssa.

”Vuonna 2015 käynnistyi noja-toiminta Isossa Omenassa Espoossa; Nuorten Palvelu on kouluttanut muutamasta kauppakeskusten vartiointia hoitavan Securitaksen järjestyksenvalvojasta erityisesti nuorten kohtaamiseen ja hyvinvointiin erikoituneita noja-aikuisia. Isosta Omenasta käynnistyneen pilotin kokemukset olivat niin hyviä, että olemme tuoneet noja-järjestyksenvalvojat jo moneen muuhunkin kauppakeskukseen, vielä tämän vuoden aikana kohteita tulee lisää”, Cityconin liiketoimintajohtaja Sanna Yliniemi kertoo.

Nuoret kytkettiin myös mukaan Ison Omenan laajennushankkeeseen; yhteisissä työpajoissa käytiin läpi nuorille tärkeitä asioita. Työpajoissa nousi esiin konkreettisia, toteutettuja ideoita, kuten Iso Omenan laajennusosan aukion näyttävä kello ja lasten leikkipaikkaa vastapäätä olevat akvaariot sekä kännyköiden latauspisteet istuinpenkkien yhteydessä. Nuorten kanssa on myös useissa kauppakeskuksissa tehty yhteiset, ajanviettoa koskevat pelisäännöt, jotka ovat nähtävillä kauppakeskusten diginäytöillä.

”Kauppakeskukset ovat monille nuorille tärkeitä sosiaalisen elämän tiloja, joissa tavataan kavereita ja vietetään aikaa. Näemme kauppakeskukset tärkeinä kasvun tiloina, ja Citycon on hienosti ottanut tästä ajatuksesta kopin. Nuoret ovat päässeet vaikuttamaan heille tärkeiden tilojen rakenteisiin ja toimintakulttuurin esimerkiksi juuri Isossa Omenassa. Nuorten omien järjestyksenvalvojien ja nuorten välille on puolestaan muodostunut todella luottamuksellisia ja tärkeitä suhteita. Nuoret uskoutuvat nojille huolistaan ja nojat ovat upeasti auttaneet nuoria esimerkiksi kiusaamis- tai pahoinpitelytilanteiden selvittämisessä ja sopimisessa sekä jopa olleet tärkeänä tukena huumekoukusta selviämisessä”, Nuorten Palvelu ry:n Pauliina Lampela toteaa.

SOSTE-palkinnon raati nostaa perusteluissaan esiin sen, että nuorten hyvinvointiin liittyvät tavoitteet on nostettu Cityconin vastuullisuusstrategiaan saakka.

”Tavoitteenamme on toteuttaa vuoteen 2020 mennessä nuoria osallistavia toimenpiteitä jokaisessa kauppakeskuksessamme kaikissa Pohjoismaissa koko yhtiön tasolla. Nuorten hyvinvointi on yksi vastuullisuusstrategiamme kulmakiviä ja olennainen osa kauppakeskusjohtamista. Olemme erittäin iloisia, että saamme tälle työlle tunnustusta”, Cityconin vastuullisuusanalyytikko Wilhelm Ehrnrooth sanoo.

SOSTE-raati pitää lisäksi todennäköisenä, että myös Cityconin yritystoiminta hyötyy siitä, että kauppakeskuksissa aikaa viettävät nuorten voivat paremmin.

”Tämä on totta; haluamme aidosti turvata mahdollisimman hyvin sen, että kauppakeskuksissamme olevilla nuorilla on turvallista ja hyvä olla. Yhteiset pelisäännöt ja turvalliset aikuiset rauhoittavat koko kauppakeskuksen arkea, näin kaikilla asiakkailla on viihtyisä asiointiympäristö ja varsinaisia häiriötilanteita on vähemmän”, Ison Omenan kauppakeskuspäällikkö Siim Rosenthal sanoo.

SOSTE-palkinnon jakavan SOSTE:n jäseniä ovat noin 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja noin 80 muuta sosiaali- ja terveysalan toimijaa. SOSTE-palkinto jaetaan vuosittain.

CITYCON OYJ

Lisätietoja:

Sanna Yliniemi, liiketoimintajohtaja
Puhelin 041 456 3421
sanna.yliniemi@citycon.com

Wilhelm Ehrnrooth, vastuullisuusanalyytikko
Puhelin 040 730 0997
wilhelm.ehrnrooth@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

Download images