CITYCON OYJ               Tiedote   2.6.2020 klo 15.40

Kauppakeskus Trio vastaa Lahden kaupungin ilmastohaasteeseen ja ryhtyy kaupungin ilmastokumppaniksi. Ilmastokumppanuus tarkoittaa, että kauppakeskus Trio sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä ja sitoutuu selkeisiin ilmastotavoitteisiin.
 

Kuvassa Trion keskuspäällikkö Saara Viento ja liiketoimintajohtaja Mari Laaksonen.

Lahden kaupungin tavoitteena on toimia kiertotalouden edelläkävijäkuntana, vähentää Lahden alueen kasvihuonepäästöjä ja parantaa kaupungin omien tilojen energiatehokkuutta. Kauppakeskus Trion tavoitteena puolestaan on pienentää hiilijalanjälkeään vähintään 20 % seuraavan kahden vuoden aikana muun muassa seuraavin toimenpitein:

  • aurinkovoimalan asentaminen Trioon ja viestiminen asiakkaille
  • vuokralaisten kulutussähkön vaihtaminen sertifioituun vihreään sähköön
  • pyöräpaikkojen lisääminen asiakkaille ja henkilökunnalle
  • opinnäyte- ja projektitöiden tarjoaminen LAB-kiertotalousväylän opiskelijoille.
     

Hiilijalanjäljen laskenta tehdään vuosittain ja se raportoidaan Trion verkkosivuilla.

”Lähdemme innolla mukaan Lahden kaupungin ilmastokumppaniksi. Hiilijalanjäljen pienentäminen on meille tärkeä tavoite kaikissa kauppakeskuksissamme, ja Cityconin tavoitteena on, että kaikki kauppakeskuksemme ovat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Haluamme olla mukana tukemassa Lahden ilmasto- ja kiertotaloustavoitteita, joiden eteen teemme yhteistyötä kaupungin ja yritysten kanssa päivittäisessä arjessamme”, kertoo Cityconin keskuspäällikkö Saara Viento.

Lisätietoja:
Saara Viento
Keskuspäällikkö
Puhelin 020 766 4475
saara.viento@citycon.com

Wilhelm Ehrnrooth
Group Sustainability Manager
Puhelin 020 766 4492
wilhelm.ehrnrooth@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

www.citycon.com/fi

Download images