CITYCON OYJ     Lehdistötiedote      17.5.2017 klo 10:30 

Citycon rakennuttaa Espooseen uuden kauppakeskus Lippulaivan. Kiinteistön käyttämä lämmitys ja viilennys saadaan kallioperästä uusiutuvan geoenergian avulla, joka ei aiheuta hiilipäästöjä. Lippulaivan ratkaisu tarkoittaa lisäksi paikallisesti tuotettua energiaa, sillä koko laitoksen tuottama lämmitys- ja viilennysenergia käytetään Lippulaivassa. Järjestelmä tekee Lippulaivasta lähes omavaraisen lämmityksessä ja viilennyksessä.

Citycon toteuttaa hankkeen yhdessä energiayhtiö Advenin kanssa, joka vastaa energialaitoksen suunnittelusta, investoinnista, rakennuttamisesta ja käytön aikaisesta operoinnista. Lippulaivan yhteyteen rakennettava projekti on tiettävästi maailman suurin liiketilakiinteistön yhteyteen toteutettu maalämpö ja –viilennyslaitos. Lämpöpumppujen kokonaisteho on noin 4000 kW, mikä vastaa 500 omakotitalon maalämpöjärjestelmän tehoa.  

Omavaraisuutta ja ympäristöystävällisyyttä 

Kauppakeskuksessa viilennystä tarvitaan paljon. Lämpimien kuukausien lisäksi päivittäistavarakauppojen kylmälaitteiden viilennys on tärkeää kaikkina vuodenaikoina. Aiemmin Lippulaiva on viilennetty puhaltamalla lauhdelämpö ilmaan, mutta jatkossa lauhdelämpö saadaan talteen ja kierrätykseen varastoimalla se kallioon.

”Geoenergian avulla viilennys tuotetaan paikallisesti ja ympäristöystävällisesti. Saamme lauhduttimet pois kauppakeskuksen katolta, jolloin se vapautuu esimerkiksi viherrakentamiselle, aurinkopaneeleille tai ihmisten käyttöön. Kolmas tärkeä näkökulma on jatkuvasti nouseva energian hinta; geoenergialaitos tuo meille omavaraisuutta ja ennustettavuutta energian hintaan”, Cityconin hankekehitysjohtaja Heikki Alén sanoo.

Lippulaivan yhteydessä olevaan kallioperään porataan 170 geokaivoa, jotka kukin ulottuvat noin 300-350 metrin syvyyteen. Kaivojen kokonaispituus on 50 kilometriä. Järjestelmän tuottama energia riittää kattamaan valtaosan uuden kauppakeskus Lippulaivan lämmitys- ja viilennystarpeesta. Kauppakeskuksen vuokrattava pinta-ala on 42 000 neliömetriä, tämä vastaa yhteensä 57 000 suuruista bruttoalaa. Näiden lisäksi järjestelmän kapasiteetti kattaa muun muassa pysäköintihallin ja palvelukerrosten tiloja.

”Kun kalliosta otetaan kesäaikana viilennystä, sinne siirtyy samalla lämpöä. Kallioperä toimii akkuperiaatteella: kesän aikana kallioon varastoitu lämpö voidaan hyödyntää lämmityskauden aikana kiinteistön lämmitykseen” Advenin liiketoimintajohtaja Timo Koljonen kertoo laitoksen toimintaperiaatteesta.

Geokaivojen poraaminen alkoi toukokuun alussa ja työ jatkuu vuoteen 2018 asti. Työt rytmitetään aikataulullisesti Lippulaivan uuden kauppakeskuksen rakennustöiden kanssa.

”Espoon arvoihin on kirjattu vastuullinen edelläkävijyys. Olemme sitoutuneet kehittämään Espoota sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi. Espoo onkin kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Euroopan kestävin kaupunki ja haluamme säilyttää tämän aseman myös jatkossa. Cityconin maalämpölaitos on erinomainen esimerkki kaupungin strategian mukaisesta ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijyydestä”, Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja Olli Isotalo sanoo.   

”Kiinteistöalalla on isoja mahdollisuuksia vähentää energiankulutusta ja pienentää samalla energiaan liittyviä ympäristövaikutuksia sekä vähentää ylläpitokuluja. Energiatehokkuus on Cityconin liiketoiminnassa tärkeä strateginen lähtökohta. Pyrkimykset vähentää energiankulutusta, parantaa energiatehokkuutta ja käyttää sekä tuottaa uusiutuvaa energiaa kuuluvat strategiaamme. Osana tätä teemme uusiutuvan energian toteutettavuusselvityksiä kehityshankkeidemme yhteydessä, ja Lippulaivan geoenergiaratkaisu on tästä hyvä esimerkki”, Cityconin vastuullisuusanalyytikko Wilhelm Ehrnrooth sanoo.

Adven on toimittanut Cityconille aiemmin geoenergialaitoksen Ruotsiin, kauppakeskus Jakobsbergs Centrumin yhteyteen.

Helsinki 17.5.2017

CITYCON OYJ

Lisätiedot:

Heikki Alén, projektijohtaja
Puhelin 040 567 6619
heikki.alen@citycon.com

Timo Koljonen, liiketoimintajohtaja, Adven
Puhelin 050 466 6999
timo.koljonen@adven.com

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi

Adven on johtava teollisten ja kaupallisten energia- ja vesiratkaisujen tarjoaja Suomessa, Ruotsissa sekä Virossa. Adven rakentaa, omistaa sekä hallinnoi asiakkaille höyryä, lämpöä, kylmää sekä veden ja kaasun käsittelyä tuottavia tuotantolaitoksiaan itse. Lisäksi Adven toimittaa kaukolämpöä, lämmittää ja jäähdyttää tiloja geoenergialla sekä toimii maakaasun jakelun ja jälleenmyynnin parissa. Adven toimittaa energiaa noin 140 teollisuuslaitokselle ja hallinnoi yli 50 kaukolämpöverkkoa sekä 15 maalämpölaitosta, joiden yhteenlaskettu kokonaisteho on 1 500 MW. www.adven.fi

Download images