CITYCON OYJ   Tiedote  22.8.2017 

Koskikeskus on tärkeä paikka tamperelaisille nuorille, ja nuoret ovat tärkeitä asiakkaita Koskikeskukselle. Kauppakeskus haluaa siksi ottaa nuoret vielä entistä paremmin huomioon ja parantaa kanssakäymistä heidän kanssaan.

Koskikeskuksessa ovat aloittaneet työnsä Anni ja Valter, jotka ovat nuorten omia järjestyksenvalvojia. He ovat nuorten saatavilla, apuna ja tukena tarvittaessa. Annin ja Valterin normaalin järjestyksenvalvojan työn lisäksi molempien perustyöhön kuuluu vahvasti nuorten kohtaaminen. Tähän he ovat saaneet koulutusta valtakunnalliselta nuorisokasvatusjärjestö Nuorten Palvelu ry:ltä, jonka toiminnan ja osaamisen yksi painopistealue on tavoittaa kauppakeskuksissa aikaansa viettävät nuoret.

Nuorten järjestyksenvalvojien lisäksi Koskikeskuksessa kokoontuu useamman kerran vuodessa nuorten asioihin keskittyvä kehitysryhmä, johon kuuluvat poliisi, vartiointiliike ja kaupungin nuorisotoimi.

”Olemme huomanneet, että kauppakeskukset ovat nuorille yhä tärkeämpiä ajanviettopaikkoja. Haluamme varmistaa, että Cityconin kauppakeskuksissa olevat nuoret voivat hyvin ja toisaalta haluamme varmistaa, että kauppakeskukset pysyvät viihtyisinä ja rauhallisina ympäristöinä myös muille asiakkaille. Uskon, että nuorten omat järjestyksenvalvojat varmistavat osaltaan molempia tavoitteita”, Cityconin kaupallinen johtaja Mari Laaksonen sanoo.

Anni ja Valter ovat innostuneita nuorten oman järjestyksenvalvojan työstä ja odottavat tulevia keskusteluja paljon. Heidän tavoitteenaan on saavuttaa nuorten kanssa hyvät ja luottamukselliset välit. He pystyvät tarvittaessa auttamaan ja tukemaan sekä viemään nuorten asioita eteenpäin. Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä Anniin ja Valteriin.

”Securitas on pilotoinut nuorille suunnattua palvelumallia aiemmin Suomessa yhdessä Cityconin kanssa ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Tehtävä herätti henkilöstössä hyvin kiinnostusta ja on hienoa, että toiminta käynnistyy nyt Tampereella. Kauppakeskuksessa järjestyksenvalvonnan keskeisin työnkuva muodostuu viihtyisän ja turvallisen ympäristön rakentamisesta. Toiminnan kautta saadaan varmasti uutta näkökulmaa ja osaamista koko Koskikeskuksen tiimille”, Securitaksen yksikön päällikkö Tero Järvinen toteaa.

”Järjestyksenvalvojat, kauppakeskuksen vuokralaiset ja kauppakeskusjohto ovat saaneet tai saavat koulutusta, joka auttaa heitä toimimaan rakentavasti nuorten kanssa. Koskikeskus on hienosti panostanut tähän työhön”, Mikko Leppävuori Nuorten Palvelu ry:stä toteaa.

Citycon on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä Nuorten Palvelun kanssa jo vuodesta 2012 saakka.

Lisätietoja:

Mari Laaksonen, kaupallinen johtaja
Puhelin 050 521 8217 
mari.laaksonen@citycon.com

Nuorten Palvelu ry, Mikko Leppävuori, toiminnanjohtaja
Puhelin 040 157 7848
mikko.leppavuori@nuortenpalvelu.fi


Citycon Oyj (
Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi

Download images