CITYCON OYJ     4.9.2018

Kauppakeskusasioinnin syyt ovat monipuolistuneet. Moni tulee edelleen tekemään ostoksia, mutta yhä useammin kauppakeskuksiin tullaan ruokailemaan, kahvittelemaan, viettämään aikaa tai käyttämään palveluita.

Lahden Triossa käyvistä kaikista asiakkaista 21 prosenttia kertoo ruokailun tai kahvihetken olevan yksi keskeinen asioinnin syy. Nuorten asiakkaiden (15-34-vuotiaat) keskuudessa ravintola-asioinnin osuus on vielä suurempi – 39 prosenttia. Nuoret käyttävät myös aktiivisesti kauppakeskusten yhteydessä olevia liikuntapalveluita.

Vanhemmat asiakkaat käyttävät sen sijaan aktiivisesti kauppakeskusten yhteydessä olevia palveluita (esimerkiksi pankit ja terveyspalvelut). Triossa asioivista yli 65-vuotiaista 27 prosenttia nimeää erilaisten palveluiden käyttämisen olevan keskeisiä asiointinsa syitä. Palveluasioinnissa on myös selkeä sukupuoliero: miehet ilmoittavat palvelut selvästi naisia useammin kauppakeskusvierailun aiheeksi.

”Ravintola- ja palveluasiointi kauppakeskuksissa on kansainvälinen trendi. Tämä näkyy myös asiointitutkimuksessa ja pyrimmekin vahvistamaan Trion ravintolatarjontaa. Loppuvuodesta siellä avautuu uusi Espresso House -kahvila. On myös selvää, että verkkokauppa vaikuttaa perinteisen kaupan tilantarpeeseen, mikä vaikuttaa koko kauppakeskuskonseptiin”, Cityconin liiketoimintajohtaja Mari Laaksonen sanoo.  

Noin 70 prosenttia Trion asiakkaista käy siellä pääasiallisesti arkisin. Tässäkin on eroja eri-ikäisten välillä, vanhemmat ikäluokat hoitavat kauppakeskusasiat arkena ja nuorempien asiointi jakautuu tasaisimmin koko viikon ajalle. Erityisesti nuoret asiakkaat toivoivat lisäksi nykyistä laajempia sunnuntaiaukioloja.

Kyselyyn vastanneista kaksi kolmasosaa piti Trion palveluita monipuolisempina kuin Lahden keskustan palveluita kokonaisuudessaan. Myös Trion kulkuyhteydet ja pysäköinti arvioitiin toimivammaksi kuin keskustassa keskimäärin.

YouGov tutki Cityconin toimeksiannosta Trion ja Lahden keskustan asiointia alkukesällä 2018. Tutkimusta varten haastateltiin noin 400 yli 15-vuotiasta, Lahden talousalueella asuvaa ihmistä.

Lisätietoja:

Mari Laaksonen, liiketoimintajohtaja
Puhelin 050 521 8217
mari.laaksonen@citycon.com

Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.

www.citycon.com/fi

Download images