Citycon Oyj      Sisäpiiritieto    16.1.2023 klo 16:00

EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (“YHDYSVALLAT”) TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN (”YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI”)) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN, JULKAISEMINEN, LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA (KATSO OSTOTARJOUSMUISTION KOHTA ”TARJOUS- JA JAKELURAJOITUKSET”).

Citycon Oyj (“Yhtiö”) kutsui 9.1.2023 seuraavien arvopaperien haltijat tarjoamaan arvopaperinsa Yhtiölle sen ostettavaksi käteistä vastaan: (i) Citycon Treasury B.V.:n vuonna 2024 erääntyvä 494.000.000 euron Yhtiön takaama joukkovelkakirjalaina, jonka korko on 2,5 prosenttia ja joka on laskettu liikkeeseen kahdessa erässä, 1.10.2014 ja 10.6.2020 (ISIN: XS1114434167), (ii) Yhtiön 22.11.2019 liikkeeseen laskema 350.000.000 euron vihreä hybridijoukkovelkakirjalaina, jonka korko on kiinteä 5,25 vuoden ajan (ISIN: XS2079413527), ja (iii) Yhtiön 4.6.2021 liikkeeseen laskema 350.000.000 euron vihreä hybridijoukkovelkakirjalaina, jonka korko on kiinteä 5,25 vuoden ajan (ISIN: XS2347397437) (jokainen yksin ”Sarja” ja yhdessä ”Arvopaperit”) (kutsut yhdessä ”Ostotarjoukset”). Ostotarjoukset tehtiin Yhtiön valmistelemassa 9.1.2023 päivätyssä ostotarjousmuistiossa (”Ostotarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen ja edellytyksien mukaisesti. Ostotarjouksiin sovelletaan edelleen Ostotarjousmuistiossa esitettyjä tarjous- ja jakelurajoituksia. Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousmuistiossa.

Yhtiö ilmoittaa tänään, että se hyväksyy ostettavaksi yhteenlasketulta pääomaltaan 57.393.000 euron määrän Ostotarjousten mukaisesti pätevästi ostettavaksi tarjottuja Arvopapereita, mukaan lukien kaikki Arvopaperit, jotka on pätevästi tarjottu Ei-Kilpailullisena Ostotarjousvastauksena. Ostotarjousten mukaisesti pätevästi tarjottujen ja ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopaperien kokonaisostovastike (mukaan lukien Kertyneet Korkomaksut) on 41.429.025,08 euroa (”Kokonaisostovastike”), joka rahoitetaan Yhtiön taseessa olevilla käteisvaroilla.

Ostotarjousten lopulliset tulokset ovat seuraavat:

Arvopaperit ISIN / Common Code -tunnus Sarjan Lopullinen Hyväksymismäärä Suhteuttamis-
kerroin
Selvityspäivänä selvityksen jälkeen ulkona olevien Arvopaperien yhteenlaskettu nimellisarvo
494.000.000 euron 2,50 % taattu joukkovelkakirjalaina, erääntyen 2024 XS1114434167 / 111443416  13.883.000 euroa Ei sovellu 480.117.000 euroa
22.11.2019 liikkeeseen laskettu 350.000.000 euron vihreä hybridijoukkovelkakirjalaina, jonka korko on kiinteä 5,25 vuoden ajan XS2079413527 / 207941352 22.365.000 euroa 70,25 % 327.635.000 euroa
4.6.2021 liikkeeseen laskettu 350.000.000 euron vihreä hybridijoukkovelkakirjalaina, jonka korko on kiinteä 5,25 vuoden ajan XS2347397437 / 234739743  21.145.000 euroa 66,00 % 328.855.000 euroa

Ostotarjousten mukaisesti Arvopapereitaan ostettavaksi tarjonneita Arvopaperien Haltijoita ohjeistetaan tarkistamaan niiltä pankeilta, arvopaperimeklareilta, säilytysyhteisöiltä, trusteilta, suorilta osallistujilta tai muilta välittäjiltä, joiden kautta he omistavat Arvopapereita, onko Yhtiö hyväksynyt heidän tarjoamansa Arvopaperit ostettaviksi.

Arvopaperit, jotka on tarjottu ostettavaksi Kilpailullisena Ostotarjousvastauksena, mutta joita Yhtiö ei ole hyväksynyt ostettavaksi Ostotarjouksien mukaisesti, vapautetaan kunkin tällaisen Arvopaperin Haltijan tilillä asiaankuuluvassa Selvitysjärjestelmässä.

Hyväksyttyjen Ostotarjousten arvioitu Selvityspäivä on 18.1.2023. Tarkemmat tiedot Ostotarjouksista on esitetty Ostotarjousmuistiossa.

Ostotarjoukset ovat rauenneet ja Arvopapereita ei enää voi tarjota ostettavaksi Ostotarjousten perusteella.

Tämä tiedote on julkaistu Citycon Oyj:n toimesta ja se sisältää tietoa, joka muodostaa sisäpiiritietoa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (”MAR”) 7 artiklan 1 kohdan perusteella käsittäen yllä kuvattuihin Ostotarjouksiin liittyvät tiedot. MAR:n ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 mukaisesti tämä ilmoitus on tehty Citycon Oyj:n talousjohtaja Bret McLeodin toimesta.


Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Puhelinnumero: +44 20 7545 8011; Osoitetaan: Liability Management Group), OP Yrityspankki Oyj (Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi; Osoitetaan: Thomas Ulfstedt) ja Swedbank AB (publ) (Puhelinnumero: +46 700 92 22; sähköposti: liabilitymanagement@swedbank.se; Osoitetaan: Liability Management) toimivat Ostotarjouksien Järjestäjinä ja Kroll Issuer Services Limited (Puhelin: +44 20 7704 0880; Osoitetaan: Thomas Choquet ja Jacek Kusion; sähköposti: citycon@is.kroll.com; Ostotarjouksen internetsivu: https://deals.is.kroll.com/citycon) toimii Ostotarjousten Tarjousagenttina.

HUOMAUTUS Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus ostaa arvopapereita.


Tämän tiedotteen sekä Ostotarjousmuistion jakelua on tietyissä maissa lain mukaan rajoitettu. Yhtiö, Järjestäjät ja Tarjousagentti edellyttävät henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion, hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.


CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Bret McLeod
Talousjohtaja
Puh. +46 73 326 8455
bret.mcleod@citycon.com

Sakari Järvelä
VP, Corporate Finance and Investor Relations
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody’s:lta (Baa3) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinkiin.


www.citycon.com