Varsinainen yhtiökokous 2021

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään maanantaina 22.3.2021 kello 12.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa yhtiön pääkonttorissa, osoite Piispansilta 9 A, 02230 Espoo.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Osakkeenomistajien, työntekijöiden ja yhtiön muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Ennakkoäänestäminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 3.3.2021 klo 9.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 16.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen tästä

Tärkeitä päivämääriä

23.2.2021 Yhtiökokouskutsun julkaisu
1.3.2021 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
3.3.2021 Mahdolliset vastaehdotukset nähtävillä yhtiön nettisivuilla
3.3.2021 klo 9.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa
9.3.2021 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
10.3.2021 Täsmäytyspäivä
12.3.2021 Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön nettisivuilla
16.3.2021 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy
22.3.2021 Yhtiökokous (johdon esitykset saatavilla nettisivuilla)

Materiaalit

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouskutsun mukaiset hallituksen ehdotukset
Tilinpäätös
Tilintarkastuskertomus
Palkitsemisraportti
Tietoa ehdotetuista hallituksen jäsenistä
Ennakkoäänestyslomake
Rekisteriseloste