Citylife

Cityconin ihmisoikeusvaikutusten arviointi

Vastuullisuus -
Teimme ensimmäisen oman toimintamme ja arvoketjumme kattavan ihmisoikeusvaikutusten arviointimme.

Citycon on sitoutunut YK:n Global Compact -periaatteisiin sekä kansainvälisen työjärjestön ILOn julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.

Vuonna 2023 teimme ensimmäisen ihmisoikeusvaikutusten arviointimme (due diligence) tunnistaaksemme ja arvioidaksemme oman toimintamme ja arvoketjumme ihmisoikeusriskit.  

Vaikutusten analysointi

Aloitimme arvioinnin toukokuussa 2023 tunnistamalla olennaiset ihmisoikeusriskit ja -vaikutukset omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme. Lisätietojen saamiseksi kumppanimme Deloitte haastatteli keskeisiä sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiämme kesän aikana.

Analyysin perusteella tunnistetut riskit ja vaikutukset luokiteltiin niiden vakavuuden mukaan. Tämän jälkeen tuloksia tarkasteltiin vaikutussuhteen näkökulmasta – aiheuttaako Citycon negatiivisen vaikutuksen suoraan tai omalla myötävaikutuksellaan vai liittyykö asia Cityconin toimintaan, tuotteisiin tai palveluihin liikesuhteen kautta.

Lopulta riskit jaoteltiin niiden keskeisten tekijöiden perusteella. Tekijät kertovat sisäisistä ja ulkoisista olosuhteista, jotka vaikuttavat tietyn ihmisoikeusriskin todennäköisyyteen ja sen vaikutuksen vakavuuteen.

Norjan avoimuuslain ja CS3D:n mukaisuus

Arvioinnissa tunnistettiin vaikutuksia myös Cityconin arvoketjussa. Näitä olivat muun muassa turvallisuuspalveluiden alihankkijoiden ihmisoikeusloukkaukset, rakennuspalveluiden työvoiman hyväksikäyttö ja terveys- ja turvallisuusriskit sekä esimerkiksi elektroniikan toimitusketjuissa ilmenevät ihmisoikeusriskit. Alustavan analyysin lisäksi arviointiin sisältyi suosituksia kaikkien tunnistettujen vaikutusten lieventämiseksi. Se luo puitteet vastuullisuustyöllemme ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle toiminnassamme ja arvoketjussamme nyt ja tulevaisuudessa.

Arviointi on myös Norjan avoimuuslain sekä EU:n tulevan yritystoiminnan kestävää toimintaa koskevan huolellisuusvelvoitteen direktiivin (CS3D) mukainen.