Citylife

Yhteisöllisyyden edistäminen kansainvälisen kiinteistöhuoltoviikon avulla

Vastuullisuus -
Cityconin Suomen keskukset osallistuivat kansainväliseen kiinteistöhuoltoviikkoon antaakseen tunnustusta kiinteistöjemme siivouksen, turvallisuuden ja huollon parissa työskentelevän henkilöstön uutteralle työlle.

Palvelukumppanimme ovat ratkaisevan tärkeitä keskustemme päivittäisen toiminnan ja menestyksen kannalta. Syyskuussa 2023 Cityconin Suomen keskukset osallistuivat kansainväliseen kiinteistöhuoltoviikkoon (International Housekeeping Week). IHW on omistettu kiinteistöistämme huolehtivan henkilöstön eli siivous-, turvallisuus- ja huoltohenkilöstön työn tunnustamiselle.  

Osallistuimme viikkoon yhdessä siivouspalveluntarjoajamme RTK:n, turvallisuuspalvelumme Securitaksen sekä huoltokumppanimme Aren kanssa.

Havainnointia, oppimimista ja hauskanpitoa

Viikon aikana oma henkilöstömme jaettiin tiimeihin, jotka työskentelivät käsi kädessä palvelukumppaniemme kanssa. Tavoitteena oli sekä tarkkailla että oppia, mitä keskustemme pitäminen puhtaina, turvallisina ja toimivina vaatii.

Viikon lopussa koko tapahtuman päätteeksi järjestettiin juhlat ja palkintoseremonia, jossa palkittiin tiimien valitsemat jäsenet.  

Kiinteistöhuoltoviikko oli menestys. Palvelukumppaniemme tekemän tärkeän työn havainnollistamisen lisäksi se edisti myös yhteisöllisyyttä keskuksissamme ja alensi entisestään kynnystä keskinäiseen viestintään palvelukumppaniemme kanssa.

Ja ennen kaikkea viikon aikana meistä jokaisella oli hauskaa.

Kiinteistöhuoltoviikko toteutetaan kaikissa keskuksissamme vuonna 2024

Cityconin Suomen keskukset osallistuivat kansainväliseen kiinteistöhuoltoviikkoon ensimmäistä kertaa vuonna 2022. Viikkoa pilotoitiin Espoon Isossa Omenassa.

International Housekeeping Week järjestetään uudelleen syyskuussa 2024 ja Citycon on osa sitä. Henkilöstömme hyvien kokemusten jälkeen otamme askeleen pidemmälle, sillä viikko toteutetaan kaikissa keskuksissamme Pohjoismaissa ja Virossa.