Citylife

Tekoälyn onnistunut hyödyntäminen rakennusautomaation optimoinnissa

Vastuullisuus -
Pyrimme Cityconilla jatkuvasti erinomaiseen käytännön toteutukseen ja etsimme uusia ratkaisuja vastuullisuustyömme parantamiseksi. Osana lähestymistapaamme olemme pilotoineet tekoälypohjaista palvelua, jonka tavoitteena on rakennusautomaation optimoiminen niin energiatehokkuuden kuin sisäilmaston kannalta.

Osana laajempaa tavoitettamme saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä parannamme energiatehokkuuttamme merkittävästi. Vuoden 2027 loppuun mennessä pyrimme pienentämään energiankulutustamme kymmenen prosenttia neliömetriä kohden verrattuna vuoteen 2022.

Tavanomaisempien keinojen lisäksi etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja energiatehokkuuden edistämiseksi. Vuosina 2022 ja 2023 pilotoimme kahdessa keskuksessamme tekoälylle perustuvaa rakennusautomaation optimointipalvelua.

Tekoälypalvelun tavoitteena on säästää sekä energiaa että kustannuksia

Pilotoitu tekoälypalvelu seuraa rakennuksen energiankulutusta suhteessa sen käyttöasteeseen, sisäilmasto-olosuhteisiin ja energian yleiseen hintatasoon. Tämän myötä palvelu säätelee automaattisesti rakennuksen LVI-tekniikkaa (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi) siten, että se toimii optimaalisella tavalla sisäilmasto-olosuhteita vaarantamatta.

Palvelun käyttö ei vaadi Cityconin henkilöstöltä manuaalista työtä. Se suorittaa tehtäviään taustalla, ja keskuksen henkilökunnalle ja vuokralaisille näkyvät vain työn lopputulokset.

Tekoäly otetaan käyttöön useissa keskuksissamme vuonna 2024

Pilotin aikana tekoälypalvelu vähensi keskusten energiankulutusta noin 20 prosenttia. Merkittävimmät säästöt saavutetaan tyypillisesti palvelun ensimmäisinä käyttövuosina, joiden aikana tekoäly suorittaa rakennusautomaation suurimmat optimoinnit. Myöhemmin sen tehtävänä on pitää yllä saavutettu energiatehokkuus ja vakaat sisäilmasto-olosuhteet.

Cityconin näkökulmasta pilotti oli menestys. Myös vuokralaisemme olivat tyytyväisiä palveluun. Optimaalisen sisäilmaston lisäksi se alensi sekä heidän energiankulutustaan että kustannuksiaan.

Onnistumisen myötä otamme vuonna 2024 tekoälypalvelun käyttöön useissa keskuksissamme. Tekoälyn käyttö rakennusautomaatiossa tarjoaa uusia mahdollisuuksia energiatehokkuuden lisäämiseksi. Se tukee vastuullisuustyötämme ja hyödyttää vuokralaisiamme.