Citylife

Tuhansien tietolähteiden muuttaminen automatisoiduksi virraksi

Vastuullisuus -
Keskuksemme tuottavat valtavan määrän vastuullisuuteen liittyvää tietoa jätteiden määrästä energiankulutukseen ja uusiutuvan energian tuotantoon. Prosessien yhdenmukaistaminen ja kehittäminen sekä eri tietolähteiden yhdistäminen automaation mahdollistavaksi rajapinnaksi on helpottanut raportointia ja parantanut datan laatua.

Cityconin kiinteistöt tuottavat valtavan määrän vastuullisuuteen liittyvää tietoa, joka auttaa meitä seuraamaan ja arvioimaan vastuullisuustyömme tehokkuutta ja edistymistä sekä pienentämään hiilijalanjälkeämme. Kiinnitämme erityistä huomiota esimerkiksi energian-, sähkön-, jätteiden- ja vedenkulutukseemme.

33 keskuksessamme on satoja kulutukseen ja tuotantoon liittyviä erilaisia mittareita. Tietojen yhdenmukaistaminen ja vertaileminen ei ole yksinkertaista, sillä se sisältää tuhansia yksilöllisiä tietolähteitä sähkön, lämmön, veden ja jätteen kulutuksen ja tuotannon mittaamiseen.

Cityconin ESG-tietojen hallinnan yksinkertaistamiseksi liiketoimintaprosessien kehitys- ja vastuullisuustiimimme käynnistivät projektin, jossa kehitettiin modernien teknologisten ratkaisujen avulla kestävät ja tehokkaat prosessit ja käytännöt datan keruu-, laskenta- ja raportointiprosessin yhdenmukaistamiseksi ja tehostamiseksi.

Vuosi 2023 oli ensimmäinen vuosi, jolloin taustalla olevat tuhannet tietolähteet integroitiin tietovarastoon, mikä mahdollisti modernin raportointiratkaisun rakentamisen ja hanke alkoi kantaa hedelmää.

Vastuullisuustietojemme laadun ja läpinäkyvyyden parantaminen

Automatisoidun vastuullisuusraportointiprosessin avulla voimme kerätä tilinpäätökseen ja vastuullisuusselvitykseen vaadittavat tiedot helpommin, ja se mahdollistaa myös vastuullisuustavoitteidemme edistymisen jatkuvan seurannan. Tämä parantaa tiedolla johtamisen kyvykkyyksiämme ja mahdollisuuksiamme edistää asetettujen tavoitteidemme saavuttamista. Se lisää myös läpinäkyvyyttä koko organisaatiossamme, koska eri toimijat voivat seurata ja tutkia, miten toimintamme vaikuttaa vastuullisuuden mittareihin käytännössä.  

Hanke toi esiin joitakin ESG-tietolähteidemme heikkouksia antaen mahdollisuuden yhä kehittää vastuullisuusraportoinnin yleistä laatua. Lisäksi vastuullisuustietojen keruu-, laskenta- ja raportointiprosessin parantaminen säästää huomattavasti asiantuntijoiltamme vaadittavaa manuaalista työtä ja siten antaa enemmän aikaa lisäarvoa tuottaviin tehtäviin vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi.

Uuden ESG-tietojen raportointimallin käyttöönotto oli kuitenkin vasta ensimmäinen askel vastuullisuusraportoinnin kehittämisen saralla. Jatkamme lähivuosina tiedonhallinnan, analytiikan ja raportoinnin kehittämistä tehostaessamme toimintaamme.  

Tällaisissa hankkeissa seuraava tavoite ei ole koskaan lopullinen määränpää, sillä voimme aina tehdä jotakin vielä paremmin.