GRI-taulukkomme toimivat referenssityökaluna, jonka avulla lukijat löytävät asiaankuuluvat tiedot vuosien 2021 ja 2020 raporteistamme ja verkkosivuiltamme. Sivulle linkitetyistä taulukoista löydät tietoja, jotka liittyvät Global Reporting Initiative (GRI) -ohjelmaan ja European Public Real Estate Association:in kestävän kehityksen parhaiden käytäntöjen suosituksiin (EPRA sBPR). Ernst & Young Oy on varmistanut valitut keskeiset vastuullisuusindikaattorit ja ne on merkitty GRI-taulukoihin.