Citycon Oyj:n hallituksen jäsen Amir Bernstein on ilmoittanut
eroavansa yhtiön hallituksesta 1.12.2009 alkaen päätoimessaan
tapahtuneen muutoksen seurauksena. Yhtiö kiittää Amir Bernsteinia
hänen panoksestaan yhtiön hallituksen ja hallituksen
investointivaliokunnan jäsenenä.

Helsinki 6.11.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi