ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme, että
Citycon Oyj on vastaanottanut Fidelity Investment Limitediltä
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukaisen 13.11.2003 päivätyn
ilmoituksen, jossa Fidelity Investment on ilmoittanut seuraavaa:

Fidelity International Limitedin sekä suorien ja epäsuorien
tytäryhtiöiden osuus Citycon Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä
on noussut yli kymmeneen (10) prosenttiin. Hankintojen jälkeen,
jotka tehtiin 10.11.2003, Fidelity International Limited ja sen
suorat ja epäsuorat tytäryhtiöt omistavat yhteensä 13 912 800
Cityconin osaketta.

Kohdeyhtiön nimi: Citycon Oyj
Kohdeyhtiön yritys- ja yhteisötunnus: 0699505-3
Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 10.11.2003

Ilmoitettu omistusosuus on nyt seuraava:

Rahaston nimi Omaisuuden Osakkeiden Osuus osake Osuus
hoitaja lukumäärä pääomasta äänimäärästä


Fidelity
Eurepean Fund FIL 5 808 600 5,49 % 5,49 %
Fidelity
European Values
Plc FIL 1 220 100 1,15 % 1,15 %
Fid Fds-European
Smaller Co FIL 2 743 100 2,59 % 2,59 %
Norges Bank Euro
Ex UK Ex Norwy FIL 1 931 200 1,83 % 1,83 %
Fidelity UK
Aggressive Fund FIL 1 030 600 0,97 % 0,97 %
Unilever Prg Small
Cap Europe FIL 196 800 0,19 % 0,19 %
Multi Style Mult
Mgr Eur Sm Cp FIL 208 700 0,20 % 0,20 %
Stchg Bd V De MT
EN TCH BD ESC FIL 773 700 0,73 % 0,73 %
Yhteensä 13 912 800 13,15 % 13,15 %

Citycon Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 105 777 858 osakkeesta
ja ääniä osakkeilla on yhteensä 105 777 858 kappaletta.

Citycon Oyj:n Fidelity International Limitediltä vastaanottamassa
ilmoituksessa ei ole mainittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n
ja valtionvarainministeriön omistusosuuksien julkistamisen
yhteydessä annettavista tiedoista annetun päätöksen (391/1999) 4
§:n 5 kohdan mukaisia ilmoittajayhteisöjen tunnistetietoja
täydellisinä.

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja
puhelin 0400-333 256

Jakelu: Helsingin Pörssi, Rahoitustarkastus