ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme, että
Citycon Oyj on vastaanottanut 9.12.2003 Deutsche Bank AG
Londonilta arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukaisen 8.12.2003
päivätyn ilmoituksen, jossa Deutsche Bank AG London on ilmoittanut
seuraavaa:

Deutsche Bank AG ilmoittaa, että 5.12.2003 pörssipäivän
kaupankäynnin päättyessä Deutsche Bank AG ja sen tytäryhtiöt
omistivat 5.306.000 Cityconin osaketta, joihin heillä on
määräysvalta. Osakkeet edustavat 5,02 prosenttia Cityconin
osakepääomasta, joka on 105.777.858 osaketta.

Lisäksi Deutsche Bank AG ilmoittaa, että 5.12.2003 pörssipäivän
kaupankäynnin päättyessä Deutsche Bank AG ja sen tytäryhtiöt
omistivat 5.628.000 Cityconin osaketta, joihin heillä on
äänioikeus. Osakkeet edustavat 5,32 prosenttia Cityconin
osakepääomasta, joka on 105.777.858 osaketta.

Deutsche Bank AG:n kotipaikka on Frankfurt, Saksa.

Kohdeyhtiön nimi: Citycon Oyj
Kohdeyhtiön yritys- ja yhteisötunnus: 0699505-3
Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 5.12.2003

Citycon Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 105 777 858 osakkeesta
ja ääniä osakkeilla on yhteensä 105 777 858 kappaletta.

Citycon Oyj:n Deutsche Bank AG Londonilta vastaanottamassa
ilmoituksessa ei ole mainittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n
ja valtionvarainministeriön omistusosuuksien julkistamisen
yhteydessä annettavista tiedoista annetun päätöksen (391/1999) 4
§:n 5 kohdan mukaisia ilmoittajayhteisöjen tunnistetietoja
täydellisinä.

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja
puhelin 0400-333 256

Jakelu: Helsingin Pörssi, Rahoitustarkastus