ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme, että
Citycon Oyj on vastaanottanut Sampo Oyj:ltä arvopaperimarkkinalain
2 luvun 9 §:n mukaisen 11.11.2003 päivätyn ilmoituksen, jossa
Sampo Oyj on ilmoittanut seuraavaa:

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon osuus Citycon Oyj:n osakepääomasta
ja äänimäärästä on 10.11.2003 tehdyn osakekaupan johdosta
alittanut 5 %.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n nojalla ilmoitetaan
Rahoitustarkastukselle ja Citycon Oyj:lle seuraavat tiedot:

1. Kohdeyhtiön nimi: Citycon Oyj, Y-tunnus 0699505-3

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 10.11.2003

3. Osakekohtaisesti tarkka osuus Citycon Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta

Yhtiö Kpl-määrä Osuus osakepääomasta Osuus
äänimäärästä
Vakuutus-
osakeyhtiö
Henki-Sampo 0 0 % 0 %
Yhteensä 0 0 % 0 %

Citycon Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 105 777 858 osakkeesta.
Ääniä osakkeilla on yhteensä 105 777 858 kappaletta. Tiedot
perustuvat 11.11.2003 kaupparekisteritietoihin.

4. Osakkeenomistajan nimi: Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo, Y-
tunnus 0641130-2

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
puhelin 0400-333 256

Jakelu: Helsingin Pörssi, Rahoitustarkastus