ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme, että
Citycon Oyj on vastaanottanut Gazit-Globe (1982) Ltd:ltä
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukaisen 5.4.2004 päivätyn
ilmoituksen, jossa Gazit-Globe (1982) Ltd. on ilmoittanut
seuraavaa:

Gazit-Globe (1982) Ltd:n osuus Citycon Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta on ylittänyt yhden kolmasosan (1/3) osakekaupalla,
joka tehtiin tänään 5.4.2004. Tämän johdosta ilmoitamme
Rahoitustarkastukselle ja Citycon Oyj:lle seuraavat tiedot:

A. Kohdeyhtiön nimi: Citycon Oyj (yritys- ja yhteisötunnus:
0699505-3)

B. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 5.4.2004

C. Gazit-Globe (1982) Ltd:n omistusosuuden erittely:

Osakkeiden määrä Osuus Osuus
osake- ääni-
pääomasta määrästä
35.330.000 33,40 % 33,40 %

D. Citycon Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 105.777.858
osakkeesta, jota tuottavat yhteensä 105.777.858 ääntä.

E. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero:

Gazit-Globe (1982) Ltd. X00609017 Rekisteröinti– ja kotipaikka
Tel Aviv, Israel

Tel Aviv, Israel, 5. huhtikuuta 2004
GAZIT-GLOBE (1982) LTD.
Nimi: Ariel Aven
Asema: Executive Vice President

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja
puhelin 0400-333 256

Jakelu: Helsingin Pörssi, Rahoitustarkastus