Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti Citycon Oyj
ilmoittaa, että se on vastaanottanut Perennial Investment Partners
Ltd:ltä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen,
jossa Perennial Investment Partners Ltd ilmoittaa seuraavaa:

5.11.2007 tehdyn osakekaupan seurauksena Perennial Investment
Partners Limitedin (AFSL nro: 238763. ABN: 59 087 901 620) osuus
Citycon Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta vastaa nyt 5,10
prosenttia. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti
ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Cityconille seuraavat tiedot:

1. Kohdeyhtiön nimi: Citycon Oyj
2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 5.11.2007
3. Osakelajikohtainen tarkka osuus Citycon Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta:

+-------------------------------------------------------------------+
| Osakelaji | Osakkeiden | Osuus | Osuus |
| | lukumäärä | osakepääomasta | äänimäärästä |
|-----------+----------------+--------------------+-----------------|
| CTY1S | 11 256 637 | 5,10 % | 5,10 % |
|-----------+----------------+--------------------+-----------------|
| Yhteensä | 11 256 637 | 5,10 % | 5,10 % |
+-------------------------------------------------------------------+

Citycon Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 220 829,624 osakkeesta,
kyseiset osakkeet oikeuttavat 11 256 637 ääneen.

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja rekisteritunnus:
katso http://www.perennial.net.au/index.jsp

Helsinki 9.11.2007

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi