Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti Citycon Oyj
ilmoittaa, että se on vastaanottanut AXA Investment Managers:lta
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jossa AXA
Group ilmoittaa seuraavaa:"Osakemyynnin 13. toukokuuta 2008 johdosta AXA S.A.:n ja sen
tytäryhtiöiden, mukaan lukien omaisuudenhoitoyhtiöt, jotka hoitavat
omaisuutta kolmansien osapuolten puolesta, yhteenlaskettu osuus on
alittanut 5 % rajan Citycon Oyj:n kokonaisosakemäärästä. AXA S.A.:n
ja sen tytäryhtiöiden omistus edusti 4,99 % Citycon Oyj:n
kokonaisosakemäärästä toukokuun 13. päivänä 2008.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme
Rahoitustarkastukselle ja Citycon Oyj:lle seuraavaa:

1. Yhtiön nimi, jonka omistusta on hankittu: Citycon Oyj,
rekisterinumero 0699505-3
2. Omistuksen muutospäivä: 13. toukokuuta 2008: 5 % rajan alitus
3. Alla AXA Group'n tarkka osuus Citycon Oyj:n äänimäärästä ja
osakkeiden kokonaismäärästä toukokuun 13. päivänä 2008:

+----------------------------------------------------------+
| | Lukumäärä | Osuus osakkeiden | Osuus äänistä |
| | | kokonaismäärästä | |
|----------+------------+------------------+---------------|
| Osakkeet | 11 017 656 | 4,99 % | 4,99 % |
|----------+------------+------------------+---------------|
| YHTEENSÄ | 11 017 656 | 4,99 % | 4,99 % |
+----------------------------------------------------------+

Toukokuun 13. päivänä 2008 Citycon Oyj:n osakepääoma muodostui
yhteensä 220 985 546 osakkeesta (Citycon Oyj:llä on yksi osakesarja
ja jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen). Täten AXA Group'n
omistukset olivat 4,99 % osakkeiden kokonaismäärästä ja 4,99 %
äänistä.

1. AXA S.A.:n kaupparekisterinumero: 572 093 920 RCS Paris

Pariisissa toukokuun 16. päivänä 2008

Claire Juillard
Compliance
+33 (0)1 44 45 99 90"

Helsinki 19.5.2007

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi