Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti Citycon Oyj
ilmoittaa, että se on vastaanottanut Perennial Investment Partners
Limitediltä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen
ilmoituksen, jossa Perennial Investment Partners Limited ilmoittaa
seuraavaa:"12.3.2009 toteutetun osakekaupan seurauksena Perennial Investment
Partners Limitedin (AFSL Nro 238763, ABN 59 087 901 620) omistukset
edustavat nyt 3,52 prosenttia Citycon Oyj:n osakepääomasta ja
äänioikeuksista. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti
ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Citycon Oyj:lle seuraavaa:

1. Yhtiön nimi, jonka osakkeita on hankittu: Citycon Oyj
2. Omistuksen muutospäivä: 12.3.2009
3. Tarkka osuus Citycon Oyj:n äänioikeuksista ja osakepääomasta
osakelajeittain:

+-------------------------------------------------------------------+
| Osakelaji | Osakkeiden lukumäärä | Osuus osakepääomasta | Osuus |
| | | | äänistä |
|-----------+----------------------+----------------------+---------|
| CTY1S | 7 770 418 | 3,52 % | 3,52 % |
|-----------+----------------------+----------------------+---------|
| Yhteensä | 7 770 418 | 3,52 % | 3,52 % |
+-------------------------------------------------------------------+

[Citycon Oyj:n osakepääoma muodostuu yhteensä 220 998 989 osakkeesta,
joista yllä mainitut osakkeet oikeuttavat 7 770 418 ääneen.]

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi, kaupparekisterinumero, katso:

http://www.perennial.net.au/index.jsp

Sydney 18.3.2009

Toimittanut:
Chris Vavitsas
Compliance Officer
Perennial Investment Partners Ltd

puh: 612 8274 2749
fax: 612 8274 2711
e: cvavitsas@perennial.net.au
w: www.perennial.net.au"

Helsinki 18.3.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi