Citycon Oyj on 26.11.2009 vastaanottanut ilmoituksen, jonka mukaan
AXA S.A.:n omistusosuus yhtiössä on 25.11.2009 alittanut 5 prosentin
rajan.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti Citycon Oyj
ilmoittaa seuraavat sille ilmoitetut tiedot:

Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot: Citycon Oyj

Ilmoituksen peruste: osakkeiden tai äänioikeuksien hankkiminen tai
luovuttaminen

Ilmoitusvelvollisen täydellinen nimi: AXA S.A.

Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin,
alitettiin tai saavutettiin: 25.11.2009

Liputusraja, joka on ylitetty, alitettu tai saavutettu: 5 % rajan
alitus

Ilmoitettavat tiedot osakkeista ja niihin liittyvistä
äänioikeuksista:

Tilanne ennen muutoksen aiheuttanutta transaktiota

Osakelaji Osakkeiden lukumäärä Äänioikeuksien lukumäärä
ISIN-koodi 11 105 522 11 105 522
FI0009002471

Tilanne muutoksen aiheuttaneen transaktion jälkeen

Osakelaji Osakkeiden % Äänioikeuksien %
lukumäärä osakkeista lukumäärä äänioikeuksista
Välillinen Välillinen Välillinen Välillinen
ISIN-koodi 10 828 321 4,90 10 828 321 4,90
FI0009002471
YHTEENSÄ 10 828 321 4,90 10 828 321 4,90

Niiden määräysvallassa olevien yritysten ketju, joiden kautta
osakkeita tai äänioikeuksia tosiasiassa hallitaan:

AllianceBernstein L.P. (USA) on AXA Financial Inc:n (USA) tytäryhtiö,
joka puolestaan on AXA S.A.:n (France) tytäryhtiö.
AXA Rosenberg Group LLC (USA) on AXA IM Rose Inc:n (USA) tytäryhtiö,
joka on AXA Investment Managers S.A.:n (Ranska) tytäryhtiö, joka
puolestaan on AXA S.A.:n (Ranska) tytäryhtiö.

AXA Investment Managers S.A. (Ranska) on AXA S.A.:n (Ranska)
tytäryhtiö.

Tehty Pariisissa marraskuun 26. päivänä 2009

Ilmoitusvelvollisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
tunnistetiedot:

Täydellinen nimi: AXA S.A. - trade register number: 572 093 920 RCS
Paris

Osoite:
AXA S.A.
25 Avenue Matignon
75008 Paris
France

Puhelinnumero: +33 (0)1 44 45 99 90
Muut yhteystiedot: Claire Juillard
claire.juillard@axa-im.com

Ilmoittajan tunnistetiedot:

Täydellinen nimi: AXA Investment Managers Paris
Claire Juillard
Coeur Défense Tour B La Défense 4
100 Esplanade du Général de Gaulle
92932 Paris La Défense Cedex_France

Puhelinnumero: +33 (0)1 44 45 99 90

Muut yhteystiedot: AXA Investment Managers Paris:lla on oikeus tehdä
ilmoituksia AXA S.A.:n puolesta.

Helsinki 27.11.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi