Citycon Oyj on 31.8.2010 vastaanottanut ilmoituksen, jonka mukaan ING Clarion
Real Estate Securities, LLC:n (aiemmin tunnettu nimellä ING Clarion Real Estate
Securities, L.P.) ("ING CRES") omistusosuus yhtiössä on 18.8.2008 alittanut
viiden prosentin rajan. Ilmoituksen lisätiedoissa ING CRES ilmoittaa, että "tämä
ilmoitus on annettu elokuussa 2008 toimittamatta jääneen ilmoituksen
korjaamiseksi. ING CRES omistaa 30.8.2010 alkaen 1 344 574 (0,60 %) Cityconin
osaketta ja sillä on valtuus äänestää 1 235 780 (0,56 %) osakkeella. ING CRES
hallitsee näitä osakkeita ja äänivaltuuksia useiden institutionaalisten
sijoittajien puolesta omaisuudenhoitajan ominaisuudessa."

Muutoin ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot: Citycon Oyj

Ilmoituksen peruste: osakkeiden tai äänioikeuksien hankkiminen tai luovuttaminen

Ilmoitusvelvollisen täydellinen nimi: ING Clarion Real Estate Securities, LLC
(aiemmin tunnettu nimellä ING Clarion Real Estate Securities, L.P.) ("ING CRES")

Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin, alitettiin
tai saavutettiin: 18.8.2008

Liputusraja, joka on ylitetty, alitettu tai saavutettu: 1/20 ( 5 %)

Ilmoitettavat tiedot osakkeista ja niihin liittyvistä äänioikeuksista:

Tilanne ennen muutoksen aiheuttanutta transaktiota

Osakkeiden lukumäärä Äänioikeuksien lukumäärä

12 072 417 7 144 467

Tilanne muutoksen aiheuttaneen transaktion jälkeen

Osakkeiden lukumäärä % osakkeista Äänioikeuksien % äänioikeuksista
Suora Suora lukumäärä Suora
Suora

10 752 441 4,87 % 6 578 167 2,98 %

Tehty 31.8.2010 Radnor, Pennsylvania, USA

Ilmoitusvelvollisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tunnistetiedot:

ING Clarion Real Estate Securities, LLC
(SEC-rek.nro 801-49083)
201 King of Prussia Road, Suite 600
Radnor, Pennsylvania 19087 USA
+1 (610) 995-2500
William Zitelli, General Counsel

Helsinki 1.9.2010

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

[HUG#1441897]