Citycon alentaa lokakuussa osavuosikatsauksessa antamaansa ennustetta vuoden
2010 operatiivisen liikevoiton osalta. Yhtiö arvioi aiemmin operatiivisen
liikevoiton kasvavan noin 1-4 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen
nykyisellä kiinteistökannalla. Päivitetyn arvion mukaan vuoden 2010
operatiivinen liikevoitto laskee edellisvuoden vastaavasta.

Vuoden 2010 tulosnäkymien alentaminen johtuu pääasiassa vuoden viimeisellä
neljänneksellä sovituista ja käynnistetyistä muutoksista yhtiön johdossa ja
organisaatiossa sekä lumisesta ja kylmästä talvesta, jotka ovat aiheuttaneet
ennalta arvaamattomia kustannuksia ja heikentävät viimeisen vuosineljänneksen ja
samalla koko vuoden liikevoittoa. Lisäksi eräiden Suomessa valmistuvien
kehityshankkeiden vuokraus samoin kuin suurimpien vuonna 2009 valmistuneiden
uudistus- ja kehityshankkeiden vakiintuminen on toteutunut jonkin verran
ennakoitua hitaammin.

Cityconin liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan vuonna 2010 noin 3-7
prosenttia ja operatiivisen tuloksen olevan jonkin verran pienempi kuin
edellisvuonna. Arvio perustuu paitsi 1.1 - 30.9. toteumaan, myös viimeisellä
vuosineljänneksellä valmistuneisiin kehityshankkeisiin, vallitsevaan alhaiseen
inflaatio- ja korkotasoon sekä edellistä vuosineljännestä alhaisempiin
tilikauden tulokseen perustuviin veroihin. Kohteet, jotka eivät ole olleet
vuokralla suunnitteilla ja käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, ovat
vähentäneet nettovuokratuottoja vuoden aikana.

Helsinki, 21.12.2010

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätiedot:
Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

[HUG#1474306]