Citycon allekirjoitti toisen 50 miljoonan euron luoton

Citycon on tänään allekirjoittanut 50 miljoonan euron vakuudettoman
vaihtuvakorkoisen lainasopimuksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa.
Lainasopimuksen kesto on viisi vuotta.

Uusi luotto vahvistaa Cityconin maksuvalmiutta ja mahdollistaa yhtiön kasvun
pitkäaikaisen rahoituksen turvin. Laina tullaan käyttämään Cityconin strategian
mukaisten investointien, kuten kauppakeskusten kehityshankkeiden, rahoittamiseen
sekä erääntyvien lainojen jälleenrahoittamiseen. Cityconilla on käytettävissään
sitovia luottolimiittejä 252 miljoonan euron edestä tämä uusi lainasopimus
huomioituna, mikä tarkoittaa sitä, että yhtiön likviditeetti riittää kattamaan
kaikki hyväksytyt investoinnit sekä erääntyvät velat ainakin seuraavien 12
kuukauden ajan.

Lainan marginaali on linjassa 31.5.2010 allekirjoitetun 50 miljoonan euron
luoton kanssa.

Helsinki 2.6.2010

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

[HUG#1421005]