Citycon on tänään sopinut hankkivansa GIC:n 40 prosentin osuuden Espoossa sijaitsevasta Ison Omenan kauppakeskuksesta. Kaupan jälkeen Citycon omistaa 100 prosenttia nykyisestä kauppakeskuksesta. Kauppahinta noudattaa Ison Omenan tämänhetkistä käypää arvoa.  


GIC on toiminut Ison Omenan osasijoittajana vuodesta 2008 lähtien. Sinä aikana Iso Omena on osoittanut vahvaa suorituskykyä noin 30 prosentin nettovuokratuottojen kasvulla sekä noin 17 prosentin kävijämäärän ja myynnin kasvulla. 


”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön GIC:n kanssa ja heidän sitoutuneisuudesta tehdä Isosta Omenasta yksi Helsingin seudun parhaista kauppakeskuksista. Siirtyessämme uuteen kehitysvaiheeseen uskomme kiinteistön täyden omistajuuden tarjoavan joustavuutta tuleviin kehitysmahdollisuuksiin,” sanoo Cityconin toimitusjohtaja Marcel Kokkeel. 


Iso Omena on Cityconin suurin kauppakeskus Suomessa. Keskuksessa on juuri meneillään suuri laajennus- ja kehityshanke. Laajennuksen ensimmäinen vaihe toteutetaan yhteistyössä NCC Property Developmentin kanssa 50 prosentin osuuksin. Laajennetussa Isossa Omenassa tulee olemaan 75 000 neliömetriä liiketiloja, ja se avataan loppukesällä 2016. Kauppakeskus yhdistetään uuden Länsimetron linjan vilkkaaseen Matinkylän pysäkkiin.

Helsinki 16.10.2014

CITYCON OYJ


Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puh. +358 20 766 4521 tai +358 40 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.comCitycon Oyj (NASDAQ OMX: CTY1S) on urbaanien päivittäistavarakauppavetoisten kauppakeskusten johtava omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,3 miljardia euroa ja sen markkina-arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Lisätietoja Cityconista: www.citycon.com.


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Suurimmat tiedotusvälineet

www.citycon.com