Citycon on jatkanut vuoden 2006 vaihtovelkakirjalainansa takaisinostoja

Citycon Oyj on ostanut takaisin yhteensä 3,4 miljoonan euron arvosta (mukaan
lukien kertyneet korot) 2.8.2006 liikkeeseen laskemansa pääomaehtoisen
vaihtovelkakirjalainan ("Vaihtovelkakirjalaina") velkakirjoja. Kauppa
toteutettiin 26.5.2010. Yhtiön takaisin ostama 3,75 miljoonan euron
nimellisarvoinen määrä vastaa 75 kappaletta 50 000 euron nimellisarvoista
velkakirjaa, mikä vastaa noin kolmea prosenttia vuonna 2013 erääntyvän
Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä.

Mukaan lukien Cityconin 28.10.2008 ja 10.3.2009 välisenä aikana tekemät
takaisinostot Citycon on ostanut vaihtovelkakirjalainaa takaisin yhteensä 37,25
miljoonan euron nimellisarvoisen määrän, mikä vastaa noin 33,9 prosenttia
Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä. Painotettu keskimääräinen
takaisinostohinta on ollut 56,9 prosenttia velkakirjojen nimellisarvosta.
22.8.2006 listatun Vaihtovelkakirjalainan pääoma on 110 miljoonaa euroa ja
vuotuinen korko 4,50 prosenttia. Vaihtovelkakirjalaina suunnattiin
kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2006
antaman valtuutuksen perusteella.

Velkakirjojen takaisinostot on toteutettu Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan
7 (f) mukaisesti ostamalla velkakirjat avoimilta markkinoilta.
Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti yhtiö tulee mitätöimään ostamansa
velkakirjat. Takaisinostot on toteutettu, koska markkinatilanne on
mahdollistanut yhtiölle velkakirjojen takaisinostamisen nimellisarvoa
alhaisempaan hintaan sekä koska takaisinostojen avulla yhtiö voi vahvistaa
tasettaan ja alentaa nettorahoituskulujaan.

Helsinki 26.5.2010

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

[HUG#1418711]