Citycon on jatkanut vuoden 2006 vaihtovelkakirjalainansa takaisinostoja

Citycon Oyj on ostanut takaisin yhteensä noin 0,4 miljoonan euron arvosta
(mukaan lukien kertyneet korot) 2.8.2006 liikkeeseen laskemansa pääomaehtoisen
vaihtovelkakirjalainan ("Vaihtovelkakirjalaina") velkakirjoja. Kauppa
toteutettiin 12.8.2010. Yhtiön takaisin ostama 0,5 miljoonan euron
nimellisarvoinen määrä vastaa 10 kappaletta 50 000 euron nimellisarvoista
velkakirjaa, mikä vastaa alle prosenttia vuonna 2013 erääntyvän
Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä.

Mukaan lukien Cityconin aiemmat takaisinostot Citycon on ostanut
vaihtovelkakirjalainaa takaisin yhteensä 38,75 miljoonan euron nimellisarvoisen
määrän, mikä vastaa noin 35,2 prosenttia Vaihtovelkakirjalainan
kokonaismäärästä. Painotettu keskimääräinen takaisinostohinta on ollut 58,1
prosenttia velkakirjojen nimellisarvosta. 22.8.2006 listatun
Vaihtovelkakirjalainan pääoma on 110 miljoonaa euroa ja vuotuinen korko 4,50
prosenttia. Vaihtovelkakirjalaina suunnattiin kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2006 antaman valtuutuksen
perusteella.

Velkakirjojen takaisinostot on toteutettu Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan
7 (f) mukaisesti ostamalla velkakirjat avoimilta markkinoilta.
Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti yhtiö tulee mitätöimään ostamansa
velkakirjat. Takaisinostot on toteutettu, koska markkinatilanne on
mahdollistanut yhtiölle velkakirjojen takaisinostamisen nimellisarvoa
alhaisempaan hintaan sekä koska takaisinostojen avulla yhtiö voi vahvistaa
tasettaan ja alentaa nettorahoituskulujaan.

Helsinki 12.8.2010

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Talous- ja varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

[HUG#1437500]