Citycon on päättänyt Suur-Tukholman alueella sijaitsevan kauppakeskus
Åkersberga Centrumin laajentamisesta ja uudistamisesta.
Rakennushankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 467
miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 44 miljoonaa euroa, josta
Cityconin osuus on 75 prosenttia.

Kauppakeskuksen vuokrattava pinta-ala kasvaa noin 13 000
neliömetrillä, lisäksi vanhan kauppakeskuksen tiloja uudistetaan ja
pysäköintipaikkoja rakennetaan lisää 350. Rakennustyöt käynnistyvät
kuluvan kesän aikana ja uudistettu kauppakeskus on kokonaisuudessaan
valmis vuonna 2011. Kauppakeskus on avoinna koko rakennushankkeen
ajan.

"Åkersberga Centrumista kasvaa ostovoimaltaan vireän Österåkerin
kunnan todellinen keskus, joka tarjoaa sekä kaupallisia että julkisia
palveluja. Kunnan asukasmäärä on viime vuosina kasvanut ja sen
odotetaan kasvavan edelleen. Vähittäiskaupan tarjonta ei ole
kuitenkaan lisääntynyt kysynnän mukana, ja tähän haluamme nyt
vastata.

Hankkeen uusista vuokrasopimuksista jo noin 75 prosenttia on
allekirjoitettu. Rakennushankkeen toteuttamista nykyisessä
haastavassa markkinatilanteessa tukevat myös merkittävästi laskeneet
rakennuskustannukset", toteaa Ruotsin liiketoimintojen johtaja Ulf
Attebrant.

Cityconin omistusosuus kauppakeskus Åkersberga Centrumista on 75
prosenttia. Kauppakeskuksen toinen omistaja on Österåkerin kunnan
omistama kiinteistöyhtiö Armada Fastigheter AB. Citycon hankki
keskuksen omistukseensa vuonna 2005.

Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 467 miljoonaa Ruotsin kruunua
(noin 44 miljoonaa euroa). Åkersberga Centrumin omistajat, Citycon ja
Armada Fastigheter, investoivat kehityshankkeeseen Åkersberga
Centrumin asuntojen myynnistä saadut varat (181 miljoonaa Ruotsin
kruunua). Cityconin osuus kehityshankkeen kuluista on 75 prosenttia
ja Armada Fastigheter AB:n osuus 25 prosenttia.

Citycon omistaa Ruotsissa kahdeksan kauppakeskusta ja seitsemän muuta
liikekiinteistöä. Kauppakeskus Åkersberga Centrumin uudistaminen ja
laajentaminen vahvistavat yhtiön asemaa Tukholman alueen
kauppakeskusmarkkinoilla.

Helsinki 7.7.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Petri Olkinuora, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Ulf Attebrant, maajohtaja, Ruotsin liiketoiminnot
Puhelin +46 8 5228 0313
ulf.attebrant@citycon.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi