Citycon Oyj julkisti 25.6.2013 ostaneensa takaisin 2009 liikkeeseen laskemansa vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (ISIN-koodi FI4000007034)  velkakirjoja 16,9 miljoonan euron nimellisarvoisen määrän sekä 2012 liikkeeseen laskemansa vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (ISIN-koodi FI4000042262) velkakirjoja 11,6 miljoonan euron nimellisarvoisen määrän. Yhtiö julkisti samalla että se tulee joukkovelkakirjalainojen ehtojen mukaisesti mitätöimään takaisinostetut joukkovelkakirjat.

Joukkovelkakirjalainojen ehtojen mukaisesti Citycon Oyj on tänään mitätöinyt edellä mainitut takaisinostamansa joukkovelkakirjat. Mitätöinnin jälkeen vuonna 2014 erääntyvän joukkovelkakirjalainan pääoma on 23,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 erääntyvän joukkovelkakirjalainan pääoma on 138,4 miljoonaa euroa.

Helsinki, 11.7.2013

CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi