Citycon muuttaa laskennallisten verojen laskentaperiaatetta IFRS Interpretations Committeen agenda- päätöksen pohjalta.


Nykyisen periaatteen mukaan Citycon laskee sijoituskiinteistöjen laskennalliset verosaamiset ja -velat varojen käypien arvojen ja verotusarvojen erotuksesta. Nykyinen käytäntö perustuu oletukseen todennäköisimmästä tavasta realisoida omistus, eli myymällä kiinteistöjen omistukseen oikeuttavat osakkeet ja kirjaamalla laskennalliset verot tämän mukaan.

IFRS Interpretations Committeen 15.-16.7. tekemän agenda-päätöksen mukaan nykyinen IFRS standardi vaatii emoyhtiötä kirjaamaan laskennallista veroa kiinteistön käyvän arvon ja verotuksessa poistamattoman jäännösarvon erotuksesta. Päätös koskee myös tilannetta, jossa kiinteistömyynti toteutetaan myymällä osakkeet eikä huomioi mahdollisten veroseuraamusten todennäköisyyttä. Citycon on muuttanut laskennallisten verojen laskentaperiaatetta agenda-päätöksen mukaiseksi. Laskentaperiaate otetaan käyttöön Q3/2014 raportoinnissa.    


Muutoksen vaikutus laskennallisiin verovelkoihin olisi 30.6.2014 loppuneelta katsauskaudelta ollut 62,8 miljoonaa euroa, omaan pääomaan yhteensä -58,7 miljoonaa euroa ja tilikauden voittoon -4,1 miljoonaa euroa. Tarkemmat luvut löytyvät alla olevasta taulukosta.  


 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


   Citycon konserni, Me1)

   30.6.2014

    

   

   

    

   Laskennalliset verovelat

   Oma pääoma

   Katsauskauden voitto2)

    

    

   Emoyhtiölle kuuluva

   Määräys-vallattomat omistajat

    

   Emoyhtiölle kuuluva

   Määräys-vallattomat omistajat

   Edellinen laskentaperiaate

   60,5

   -55,9

   0,0

    

   -4,6

   0,0

   Muutosvaikutus

   62,8

   -50,2

   -8,6

    

   -2,8

   -1,3

   Uusi laskentaperiaate

   123,3

   -106,1

   -8,6

    

   -7,4

   -1,3

    

    

    

    

    

    

    

    

    


 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


   Citycon konserni, Me1)

   31.12.2013

    

   

   

    

   Laskennalliset verovelat

   Oma pääoma

   Katsauskauden voitto3)

    

    

   Emoyhtiölle kuuluva

   Määräys-vallattomat omistajat

    

   Emoyhtiölle kuuluva

   Määräys-vallattomat omistajat

   Edellinen laskentaperiaate

   55,9

   -64,0

   0,0

    

   8,0

   0,0

   Muutosvaikutus

   59,4

   -55,1

   -8,9

    

   4,3

   0,3

   Uusi laskentaperiaate

   115,4

   -119,1

   -8,9

    

   12,3

   0,3

      

    

    

    

    

    

    

    

    


1) Sisältää ainoastaan sijoituskiinteistöjen laskennalliset verot

2) Ajalta 1.1. – 30.6.2014

3) Ajalta 1.1. – 31.12.2013Yhtiön periaate realisoida kiinteistöyhtiöihin kohdistuva omistuksensa myymällä omistamansa osakkeet eikä itse kiinteistöä, tulee jatkossakin olemaan sama.


Laskentaperiaatteen muutos ei vaikuta Cityconin tulosennusteeseen vuodelle 2014 (EPRA Earnings ja EPRA Earnings per share), mutta vaikuttaa EPRA:n NAV-tunnuslukuun ja ei-operatiiviseen (indirect) tulokseen.   


 


Helsinki 22.8.2014


CITYCON OYJ


Lisätietoja:

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.comCitycon Oyj (NASDAQ OMX: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,3 miljardia euroa ja sen markkina-arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fiJakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi