Kista Gallerian kävijämäärä on Tukholman korkein eli noin 18,1 miljoonaa kävijää vuodessa ja myynti 280 miljoonaa euroa vuodessa.


Citycon Oyj (NASDAQ OMX: CTY1S) on kauppakeskusten pitkäaikainen omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiö on solminut yhdessä kanadalaisen eläkejärjestelmän Canada Pension Planin (CPP) varoja sijoittavan Canada Pension Plan Investment Boardin (CPPIB) kanssa sitovan sopimuksen tukholmalaisen Kista Galleria -kauppakeskuksen ostamisesta. Myyjä on Norjan suurimpaan rahoituskonserniin DNB:hen kuuluva DNB Livsforsikring ASA. Kauppahinta on noin 4,6 miljardia kruunua eli yli 526 miljoonaa euroa. Kauppakeskuksen omistajaksi tulee Cityconin ja CPPIB puoliksi omistama yhteisyritys. Kaupan arvioidaan toteutuvan tammikuussa 2013.


Kista Galleria on yksi Tukholman alueen suurimmista ja parhaiten menestyvistä kauppakeskuksista. Galleriassa on monipuolinen tarjonta, kaikkiaan 185 liikettä ja ravintolaa sekä elokuvateattereita, keilahalli, sisäkartingrata ja muita vapaa-ajan toimintoja. Kista Gallerian vuokrattava kokonaispinta-ala on 90 000 neliömetriä. Pinta-alasta 60 000 neliömetriä on liikepinta-alaa ja loppu 30 000 neliömetriä sisältää hotellin, opiskelija-asuntoja, terveydenhuoltotiloja ja kunnallisia palveluita. Kista Gallerian kävijämäärä on Tukholman korkein eli noin 18,1 miljoonaa vuodessa ja myynti 280 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on kolmanneksi eniten Tukholmassa. Vuonna 2002 kauppakeskus remontoitiin kokonaan ja sitä myös laajennettiin. Toinen laajennus toteutettiin vuonna 2009. Yksi hankinnan tärkeimmistä syistä on Kista Gallerian erinomainen sijainti keskellä yhtä Euroopan nopeimmin kasvavaa aluetta.


Kista Galleria on vuokrattavalta kokonaispinta-alaltaan Cityconin suurin. CPPIB:lle sijoitus on ensimmäinen suora kiinteistösijoitus Pohjoismaissa.


Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja, Citycon Oyj: ”Kista Gallerian vahvuus on sen sijainti ja liikenneyhteydet, joiden ansiosta kävijävirta on tasaista ja ylittää päivittäin 50 000 kävijää. Kista Galleria sijaitsee yhden Tukholman nopeimmin kasvavan alueen ytimessä, jonne rakennetaan tuhansia uusia asuntoja lähivuosien aikana. Myös toimistorakennuskanta kasvaa tasaisesti. Kista Gallerian suuri kävijämäärä perustuu kauppakeskuksen vahvaan vaikutusalueeseen ja infrastruktuuriin. Tämän takia asiakasvirta on luonnostaan korkea ja myös pysyy korkealla.”


Kistassa on yli 125 000 asukasta ja siellä käy työssä yli 70 000 ihmistä. Kyseessä onkin suurin toimistotilojen alimarkkina Tukholman keskustan ulkopuolella. Alueella toimii paljon televiestintä-, internet- ja IT-alan yrityksiä, joiden ansiosta se on nopeasti kasvava korkean teknologian keskittymä.


Kauppakeskukseen pääsee erittäin hyvin autolla. Myös julkiset liikenneyhteydet ovat erinomaiset, sillä Kista Gallerian yhteydessä on metro- ja bussiasema, paikallisjuna-asema ja yli 2 500 pysäköintipaikkaa. ”Kista Gallerian sijainti lähellä suuria valtateitä on kulkuyhteyksien kannalta merkittävä asia. Tieyhteyksiä parannetaan ja laajennetaan parhaillaan, joten lähivuosina kauppakeskukseen on entistäkin helpompi tulla. Kaiken tämän kaupunkidynamiikan ansiosta tällä kauppakeskuksella on paljon kasvu- ja kehityspotentiaalia tulevina vuosina. Keskuksesta tulee entistä vahvemmin paikka, joka tarjoaa elämyksiä ostosten lisäksi”, kuvailee Kokkeel.


”Kyseessä on strateginen hankinta, joka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden lisätä kansainvälisen vähittäiskaupan toimijoiden kiinnostusta Cityconia kohtaan, parantaa kiinteistöomaisuutemme laatua sekä merkittävästi vahvistaa asemaamme ja markkinaosuuttamme Ruotsissa, missä meillä on jo yhdeksän kauppakeskusta. Kauppa tasapainottaa kiinteistösalkkuamme maantieteellisesti, sillä osuus Ruotsista saatavista nettovuokratuotoista kasvaa noin 25 prosentista 40 prosenttiin.”


Kokkeel lisää: ”Cityconin strategiaan ja kestävän kehityksen toimintamalliin kuuluu sijoittaminen kauppakeskuksiin, jotka sijaitsevat kaupunkien keskustoissa tai muissa vilkkaissa kaupunkiympäristöissä. Ruotsi on nopeasti kaupungistuva yhteiskunta. Tällä hetkellä kauppakeskuksen koko vaikutusalueen väkimäärä on noin 345 000, mutta sen on ennustettu kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Lisäksi Tukholman väestömäärän on arvioitu lisääntyvän puolella miljoonalla seuraavien 15 vuoden aikana.”


Gro Boge, Head of DNB Næringseiendom: ”Kista Gallleria on todennäköisesti yksi Ruotsin houkuttelevimmista kauppakeskuksista. Omistaja-aikanamme olemme keskittyneet parantamaan keskusta sen markkina-aseman ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Keskus on kasvanut kokonaiskiinteistösalkussamme suhteellisen isoksi. Olemmekin siksi iloisia myydessämme keskuksen Cityonille ja CPPIB:lle, jotka ovat parhaat mahdolliset kehittäjät tälle erityiselle kauppakeskukselle.”


Boge lisää: ”Myyntiä ei voi osaltamme millään tavalla pitää merkkinä vetäytymisellemme Ruotsin markkinoilta. Myynnin ajankohta takasi erittäin hyvän sijoitetun pääoman tuoton yli vuosien ja oli siksi taloudellisesti hyvin järkevä päätös. Jatkamme kiinteistösalkkumme kehittämistä, esimerkkeinä DNB Livsforsikring ASA ja DNB Scandinavian Property Fund ja etsimme jatkuvasti uusia sijoitusmahdollisuuksia.”


Nils Styf, Cityconin sijoitusjohtaja: ”CPPIB:n kaltaisen korkeatasoisen kiinteistösalkun omaavan kansainvälisen institutionaalisen sijoittajan mukanaolo tuo hankintaan laatuleiman. Samalla se parantaa Cityconin asemaa ammattimaisena kauppakeskusten hallinnoijana Pohjoismaissa. Näemme mahdollisuuksia yhteisiin sijoitusmahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa.”


Eero Sihvonen, Cityconin varatoimitus- ja talousjohtaja: ”Citycon ja CPPIB rahoittavat yhdessä noin puolet hankinnan määrästä erillisellä kiinteistövakuudellisella lainalla, jonka laina-aika on viisi vuotta ja lainanantajina SEB (koordinaattori), Swedbank sekä Aareal Bank. Citycon rahoittaa loput omasta osuudestaan käyttämällä olemassa olevia luottolimiittejä sekä käteisvaroja. Citycon harkitsee myös lisäpääoman hankintaa jälleenrahoittamalla korkeintaan 50 % osuudestaan osakeannilla. Tällaisen pääoman hankkimisen yksityiskohdat ovat vielä suunnitteluvaiheessa, ja korotuspäätös vaatii yhtiökokouksen hyväksynnän.”


Graeme Eadie, Senior Vice-President, kiinteistösijoitukset, CPPIB: ”Olemme erittäin tyytyväisiä päästessämme tekemään ensimmäisen sijoituksemme Pohjoismaihin yhdessä Cityconin kanssa, joka on tunnettu edelläkävijänä tällä nopeasti kasvavalla markkina-alueella. Odotamme, että lisäkasvu markkinoilla jatkuu.”


Hankinnan jälkeen Citycon omistaa kaikkiaan 38 kauppakeskusta ja 40 muuta kauppapaikkaa. Lisäksi yhtiön hoidossa on kaksi muuta kauppakeskusta, joiden vuokrauksesta se vastaa mutta joita se ei omista. Cityconin johtaa yhteensä kooltaan yhteensä 1 090 000 neliömetriä kiinteistösalkkua. Cityconin omistamista kauppakeskuksista 23 on Suomessa, kymmenen Ruotsissa, neljä Baltian maissa ja viime kesänä ostettu kauppakeskus Tanskassa. Cityconin kiinteistöomistusten kokonaisarvo kasvaa EUR 2,7 miljardista noin EUR 3,2 miljardiin kaupan jälkeen.


Leimdörfer toimi kaupassa Cityconin ja CPPIB:n taloudellisena pääneuvonantajana sekä kiinteistöneuvonantajana, Jones Lang LaSalle kiinteistöneuvonantajana ja Roschier juridisena neuvonantajana.


Tietoa CPPIB:istä


Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) on sijoitusorganisaatio, joka sijoittaa kanadalaisen eläkejärjestelmän Canada Pension Planin (CPP) varoja, joita ei tällä hetkellä tarvita eläkkeiden maksuun. Eläkejärjestelmässä on mukana 18 miljoonaa kanadalaista eläkkeenmaksajaa ja eläkkeensaajaa. CPP pyrkii hajauttamaan varainhoitosalkkunsa sijoittamalla julkisille ja yksityisille pääomamarkkinoille, kiinteistöihin, infrastruktuuriin ja kiinteän tuoton rahoitusinstrumentteihin. Yhtiön pääkonttori on Torontossa ja sillä on toimistot Lontoossa ja Hong Kongissa. CPPIB:tä hallinnoidaan ja johdetaan erillään Canada Pension Planistä ja valtioista. CPP Fundin kokonaisarvo 20.9.2012 oli 170,1 miljardia Kanadan dollaria, josta 18,0 miljardia on kiinteistösijoituksia. CPPIB:llä on sijoittanut suuriin kauppakeskuksiin eri puolilla maailmaa. Kohteita ovat muun muassa CentrO Oberhausen Saksassa, Northland Shopping Centre Australiassa, Northshore Mall Massachusettsissa USA:ssa, Westfield Stratford City Shopping Centre Lontoossa ja Westfield Topanga Shopping Center Kaliforniassa.


Tietoa Cityconista


Citycon on kauppakeskusten ja kauppapaikkojen omistaja, kehittäjä ja kauppakeskustoimija. Sen ankkurivuokralaisia ovat ensisijaisesti supermarketit. Citycon keskittyy kauppakeskusliiketoimintaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiö johtaa ja kehittää kauppakeskuksiaan aktiivisesti ammattitaitoisen ja paikan päällä toimivan henkilöstönsä voimin. Pohjoismaissa Citycon on edelläkävijä kestävän kehityksen periaatteiden soveltamisessa kauppakeskusliiketoimintaan. Citycon pyrkii parantamaan kiinteistöjensä kaupallista vetovoimaa ottaen huomioon kunkin kauppapaikan vaikutusalueen erityispiirteet kuten ostovoiman, kilpailutilanteen ja kulutuskysynnän.


Lisätiedot:


Nils Styf, sijoitusjohtaja

Puh. +46 733 5060 39

nils.styf@citycon.se


tai


Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puh. 020 766 4521 tai 050 557 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi


Voit lukea kaupasta lisää myös verkossa: www.citycon.fi/kista


Jakelu:


NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet


www.citycon.com