Citycon Oyj on ostanut takaisin 17.12.2009 liikkeeseen laskemansa kotimaisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan velkakirjoja institutionaalisilta sijoittajilta takaisinostohintaan 106,5 prosenttia nimellisarvosta. Yhtiön takaisin ostama 16,9 miljoonan euron nimellisarvoinen määrä vastaa noin 42,3 prosenttia joukkovelkakirjalainan kokonaismäärästä. Vuonna 2014 erääntyvän joukkovelkakirjalainan pääoma on 40 miljoonaa euroa ja vuotuinen korko 5,10 prosenttia. Kaupat toteutettiin 25.06.2013.


Citycon Oyj on samanaikaisesti ostanut takaisin 11.05.2012 liikkeeseen laskemansa kotimaisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan velkakirjoja institutionaalisilta sijoittajilta takaisinostohintaan 106,4 prosenttia nimellisarvosta. Yhtiön takaisin ostama 11,6 miljoonan euron nimellisarvoinen määrä vastaa noin 7,7 prosenttia joukkovelkakirjalainan kokonaismäärästä. Vuonna 2017 erääntyvän joukkovelkakirjalainan pääoma on 150 miljoonaa euroa ja vuotuinen korko 4,25 prosenttia. Kaupat toteutettiin 25.06.2013.


Velkakirjojen takaisinostot on toteutettu ostamalla velkakirjat avoimilta markkinoilta ja joukkovelkakirjalainojen ehtojen mukaisesti yhtiö tulee mitätöimään ostamansa velkakirjat. Takaisinostot rahoitettiin onnistuneesti liikkeeseen lasketun 500 miljoonan euromääräisen seitsemän vuoden ja 3,75 prosentin vuosikorkoisen joukkovelkakirjalainan varoilla. Takaisinostot toteutettiin keskimääräisten lainamaturiteettien pidentämiseksi ja lainaportfolion keskimääräisten korkokustannusten alentamiseksi.  

 


Helsinki 25.06.2013


CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

toimitusjohtaja

 


Lisätietoja:

Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

 


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi