Citycon Oyj kartoittaa mahdollisuuksia euromääräisen 300 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun. Laina tarjottaisiin pääasiassa eurooppalaisille, mukaan lukien pohjoismaisille, institutionaalisille sijoittajille ”book building” -tarjousmenettelyssä ja, mikäli laina lasketaan liikkeeseen, joukkovelkakirjalainan odotettu maturiteetti tulisi olemaan 7 vuotta. Citycon hakisi joukkovelkakirjalainan listaamista Irlannin pörssin viralliselle listalle ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla.

Mahdollisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat tuotot käytettäisiin olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun keskimääräisten lainamaturiteettien pidentämiseksi, lainafasiliteettien lyhentämiseen sekä yleisiin yritystoiminnan tarkoituksiin.

Citycon on antanut Deutsche Bankille, Pohjola Pankki Oyj:lle ja UBS Investment Bankille mandaatin järjestää sijoittajatapaamisia mahdollisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun edellytysten kartoittamiseksi. Citycon julkistaa lisätietoja heti, kun tällaista tietoa on saatavilla.

Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Joukkovelkakirjalainaa ei tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (muutoksineen) mukaisesti eikä joukkovelkakirjalainaa voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Tämä tiedote ei ole Esitedirektiivin tarkoittama ilmoitus.

Helsinki 6.6.2013

CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

Toimitusjohtaja


Lisätietoja antavat:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja


Puh. +358 20 766 4521 tai +358 40 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi


Eero Sihvonen, talousjohtaja, varatoimitusjohtaja

Puh. +358 20 766 4459 tai +358 40 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Major media

www.citycon.com