Citycon Oyj:n hallitus on 30.11.2009 päättänyt laskea liikkeeseen ja
tarjota merkittäväksi nimellisarvoltaan enintään 50.000.000 euron
vakuudettoman kotimaisen joukkovelkakirjalainan ("Laina"). Laina
tarjotaan merkittäväksi pääasiassa kotimaisille yksityissijoittajille
ja valikoiduille ulkomaisille sijoittajille. Liikkeeseen laskettavan
Lainan kokonaisnimellisarvo vahvistetaan arviolta 14.12.2009.

Laina lasketaan liikkeeseen arvo-osuusmuotoisina velkakirjoina
Euroclear Finland Oy:n OM-järjestelmässä. Laina lasketaan liikkeeseen
1.000 euron nimellismääräisinä velkakirjoina, jotka lunastetaan
täydestä nimellisarvostaan. Minimimerkintä on 5.000 euroa ja Lainan
merkintäaika alkaa Finanssivalvonnan hyväksyttyä Arvopaperiliitteen
arviolta 3.12.2009 ja päättyy 11.12.2009. Arvopaperiliite, joka
sisältää lainaehdot ja muita tietoja Lainasta, on saatavilla arviolta
3.12.2009 Finanssivalvonnan hyväksymisen jälkeen. Laina-aika on
16.12.2009-16.12.2014, ellei Lainaa sitä ennen lunasteta tai osteta
takaisin jälkimarkkinoilta. Lainalle maksetaan vuotuista 5,10
prosentin korkoa vuosittain 16.12. Lainan erääntymiseen asti.

Yhtiö hakee Lainan listalleottoa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin velkakirjoilla odotetaan
alkavan arviolta 16.12.2009.

Cityconin liikkeeseenlaskusta saamat varat on tarkoitus käyttää
yhtiön laajennus- ja uudistushankkeiden rahoittamiseen sekä
mahdollisten hankintojen rahoittamiseen yhtiön investointistrategian
mukaisesti.

Nordea Pankki Suomi Oyj toimii liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.

Helsinki 30.11.2009

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Eero Sihvonen, talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF THE BONDS IN THE UNITED
STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION. THE BONDS MAY NOT BE SOLD IN THE
UNITED STATES WITHOUT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION
UN-DER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. CITYCON OYJ DOES
NOT INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF SUCH OFFERING IN THE UNITED
STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED
STATES.