EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Citycon Oyj, johtava päivittäistavaravetoisten kauppakeskusten omistaja, kehittäjä ja johtaja Pohjoismaissa ja Baltian alueella, on onnistuneesti saattanut päätökseen 500 miljoonan euron suuruisen seitsemän vuoden joukkovelkakirjalainan (”laina”) tarjoamisen. Euromääräisen vakuudettoman lainan maturiteetti on seitsemän vuotta ja eräpäivä 24.6.2020. Lainalle maksetaan kiinteää 3,75 prosentin vuotuista korkoa vuosittain 24.6.

Lainaa merkitsi laaja joukko eurooppalaisia sijoittajia ja laina ylimerkittiin. Citycon on hakenut lainan listalleottoa Irlannin pörssin viralliselle listalle ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla. Lainalle on myönnetty kaksi luottoluokitusta, BBB- Standard & Poors:lta ja Baa3 Moody’s:lta. Luokitukset ovat samat kuin Cityconin yleiset luottoluokitukset. 

Lainasta saatavat varat käytetään olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun keskimääräisten lainamaturiteettien pidentämiseksi, lainafasiliteettien lyhentämiseen sekä yleisiin yritystoiminnan tarkoituksiin.

"Olemme tyytyväisiä siihen, että Cityconin ensimmäinen euromääräinen joukkovelkakirjalaina menestyi markkinoilla. Laina ylimerkittiin ja myytiin muutamassa tunnissa. Hyvä tulos korostaa luottoasemamme vahvuutta ja on linjassa Cityconille toukokuussa myönnettyjen investointitason luottoluokitusten kanssa. Tämä strateginen liikkeellelasku parantaa maksuvalmiuttamme, laajentaa rahoituspohjaamme ja pidentää keskimääräistä lainamaturiteettia", toteaa varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen.


Deutsche Bank, Pohjola Bank Oyj ja UBS Investment Bank toimivat liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

 


Helsinki 14.6.2013

CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi