Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla
merkittiin syyskuussa 71 370 uutta Citycon Oyj:n osaketta 1,35 euron
osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakkeet on tänään merkitty
kaupparekisteriin ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena OMX
Pohjoismainen Pörssi Helsingissä yhdessä yhtiön muiden osakkeiden
kanssa 25.10.2007 alkaen. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
tilikaudelta 2007 ja tuottavat muut osakkeisiin liittyvät oikeudet
tästä päivästä lukien. Kullakin osakkeella on yksi ääni.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 220 829 624.
Osakkeiden merkintähinta kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon, joten yhtiön osakepääoma ei muuttunut. Yhtiön rekisteröity
osakepääoma on 259 570 510,20 euroa.

Cityconin optio-ohjelma 1999 päättyi 30.9.2007 eikä kyseisen
optio-ohjelman perusteella voi enää merkitä osakkeita.

Helsinki 24.10.2007

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi