NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

Citycon Oyj:n suunnatun pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan hinnoittelu

Citycon Oyj:n ("Citycon") aikaisemmin julkistamaan pörssitiedotteeseen liittyen
Citycon ilmoittaa toteuttavansa 100 miljoonan suuruisen osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeavan pääomaehtoisen velkakirjalainan ("Laina").

Cityconin hallitus päätti kokouksessaan 25.7.2006 Cityconin varsinaiselta
yhtiökokoukselta 14.3.2006 saamansa valtuutuksen nojalla laskea Lainan
liikkeeseen institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi ja hyväksyi Lainan
lopulliset ehdot. Laina lasketaan liikkeeseen ja lunastetaan 100 prosenttiin
pääomansa määrästä ja sille maksetaan 4,5 prosentin kiinteää vuotuista korkoa,
joka maksetaan vuosittain takautuvasti. Konversiohinta on 4,3432 euroa, joka on
22 prosenttia Cityconin osakkeiden viitehintaa 3,56 euroa korkeampi. Lainan
eräpäivä on 2.8.2013, ellei Lainaa tätä ennen lunasteta, vaihdeta tai osteta
takaisin ja peruuteta. Yhtiöllä on oikeus lunastaa Laina takaisin sen
nimellisarvosta lisättynä kertyneellä korolla milloin tahansa 23.8.2010 jälkeen
edellyttäen, että Cityconin osakkeen päätöskurssi on määritellyllä ajanjaksolla
ylittänyt vallitsevan konversiohinnan 140 %. Citycon on myöntänyt Dresdner
Kleinwortille ja Kempen & Co:lle ("Järjestäjät") mahdollisten
ylimerkintätilanteiden kattamiseksi yliallokointioption, jonka perusteella
voidaan merkitä lisää Lainaa korkeintaan 10 miljoonalla eurolla.
Yliallokointioptio voidaan käyttää milloin tahansa, mutta kuitenkin viimeistään
30 päivän kuluessa siitä, kun Citycon on saanut Lainan liikkeeseenlaskun tuotot
eli arviolta 31.8.2006. Lainan konvertoinnin yhteydessä liikkeeseen laskettavat
osakkeet edustavat 15,3 prosenttia Cityconin nykyisestä osakepääomasta (olettaen,
että yliallokointioptio käytetään kokonaisuudessaan).

Järjestäjät merkitsevät Lainan tarjousmenettelyssä merkintäsitoumukset antaneiden
sijoittajien lukuun. Laina kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta
2.8.2006.

Yhtiö tulee hakemaan Lainan noteeraamista Helsingin Pörssissä siten, että Laina
otettaisiin kaupankäynnin kohteeksi arviolta 31.8.2006 mennessä edellyttäen, että
kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät on saatu. Yhtiö tulee julkistamaan
arviolta 31.8.2006 mennessä Lainaa koskevan arvopaperiliitteen, joka yhdessä
Yhtiön 29.3.2006 päivätyn perusesitteen kanssa muodostaa Annin esitteen
(sisältäen lainaehdot).

Dresdner Kleinwort ja Kempen & Co toimivat Annin Järjestäjinä. Annin yhteydessä
Dresdner Kleinwort voi ajanjaksona, joka alkaa tänään ja päättyy 30 päivän
kuluttua siitä, kun Citycon on saanut Lainan liikkeeseenlaskun tuotot eli
arviolta 31.8.2006, yliallokoida Lainaa tai suorittaa transaktioita, joilla
stabilisoidaan tai ylläpidetään Lainalle markkinahintaa, joka ei muutoin
vallitsisi avoimessa kaupankäynnissä. Stabilisointitoimenpiteet voivat johtaa
tavanomaisia olosuhteita korkeampaan markkinahintaan (mutta tällaisten
toimenpiteiden toteuttamisesta ei ole takuita). Tällaisia transaktioita voidaan
suorittaa Helsingin Pörssissä tai muutoin. Mikäli tällainen stabilointi
aloitetaan, se voidaan lopettaa milloin tahansa ja lopetetaan joka tapauksessa
viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun Citycon on saanut Lainan
liikkeeseenlaskun tuotot eli arviolta 31.8.2006. Dresdner Kleinwort voi
yliallokoida Lainaa enintään määrän, joka vastaa 15 prosenttia Annin
kokonaisnimellisarvosta. Stabilointijakson päätyttyä Dresdner Kleinwort julkistaa
lainsäädännön tai muiden sovellettavien määräysten edellyttämät tiedot
stabilisoinnista arviolta 31.8.2006. Nordea Pankki on toiminut Cityconin
erityisneuvontajana transaktiossa.

Helsingissä, 25.7.2006

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Petri Olkinuora, toimitusjohtaja, puh. +358 9 6803 6738 tai +358 400 333 256

Eero Sihvonen, talousjohtaja, puh. +358 9 6803 6730 tai +358 50 557 9137

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Not for distribution in or to residents of the United States, Canada, Japan,
Italy or Australia
This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the
United States or to any US person (as defined in Regulation S). These materials
are not an offer of securities for sale into the United States or elsewhere. The
Bonds may not be offered or sold in the United States or to, or for the account
or benefit of, US persons unless they are registered or exempt from registration.
There will be no offering of the Notes in the United States.

This announcement does not constitute an offer of securities to the public in the
United Kingdom and is for distribution in the United Kingdom only to persons who
have professional experience in matters relating to investments falling within
Article 19(5) of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 or to whom it may otherwise be lawfully passed on (all such
persons being referred to as "relevant persons"). This announcement must not be
acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or
investment activity to which this communication relates is only available to
relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

This announcement constitutes an advertisement for the purposes of the Prospectus
Rules published by the Financial Services Authority. A prospectus in relation to
the listing of the Bonds is expected to be published on or about 31 August 2006.