Citycon Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen ja valitsi yhtiön hallitukseen
Chaim Katzmanin toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen
yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamisesta ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen
hallituksen varapuheenjohtajille maksettavista vuosipalkkioista.

Cityconin hallitukseen valittu Chaim Katzman (s. 1949) on Gazit Inc.:n
perustaja, määräävässä asemassa oleva osakkeenomistaja ja hallituksen
puheenjohtaja sekä Gazit Inc.:n tytäryhtiön ja Cityconin pääomistajan
Gazit-Globe Ltd.:n hallituksen päätoiminen puheenjohtaja. Lisäksi hän toimii
useiden muiden Gazit-konserniin kuuluvien pörssinoteerattujen yhtiöiden
hallitusten puheenjohtajana. Chaim Katzman on Israelin ja Yhdysvaltain
kansalainen ja hänellä on yliopistotutkinto oikeustieteessä. Hän on riippumaton
yhtiöstä, mutta ei merkittävistä osakkeenomistajista. Chaim Katzmanin
henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/hallitus.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa
yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n toista kappaletta siten, että yhden
varapuheenjohtajan sijaan hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai useamman
varapuheenjohtajan.

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan
ehdotuksen mukaisesti muuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2010 tekemää
hallituksen jäsenten palkkiopäätöstä varapuheenjohtajalle maksettavan
vuosipalkkion osalta siten, että hallituksen yhdelle tai useammalle
varapuheenjohtajalle maksetaan kullekin 60 000 euron vuosipalkkio.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.citycon.fi/ylimyk2010 viimeistään 31.5.2010.

Helsinki 17.5.2010

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

[HUG#1416326]