Citycon on tänään allekirjoittanut 50 miljoonan euron vakuudettoman
vaihtuvakorkoisen lainasopimuksen Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.)
kanssa. Lainasopimuksen kesto on viisi vuotta ja lainan marginaali on linjassa
touko- ja kesäkuussa allekirjoitettujen kahden muun luoton kanssa.

Vuoden 2010 toisella neljänneksellä Cityconin suunnitelman mukaiset lainojen
takaisinmaksut ovat olleet yhteensä noin 79 miljoonaa euroa. Samalla
aikajaksolla Citycon on allekirjoittanut yhteensä 150 miljoonan euron arvosta
uusia luottoja vahvistaakseen maksuvalmiuttaan ja mahdollistaakseen tulevat
investoinnit. Laina tullaan käyttämään Cityconin strategian mukaisten
investointien, kuten kauppakeskusten kehityshankkeiden, rahoittamiseen sekä
erääntyvien lainojen jälleenrahoittamiseen.

Cityconilla on käytettävissään sitovia luottoja 222 miljoonan euron edestä tämä
uusi lainasopimus huomioituna, minkä jälkeen Cityconin likviditeetti riittää
kattamaan kaikki hyväksytyt investoinnit sekä erääntyvät velat vähintään
seuraavien 12 kuukauden ajan.

Helsinki 18.6.2010

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

[HUG#1425338]