CITYCON SEINÄJOEN TORIKESKUKSEN LIIKETILOJEN SATAPROSENTTISEKSI OMISTAJAKSI

Vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut Citycon Oyj osti 10,1 prosentin
osakeomistuksen Kiinteistö Oy Seinäjoen Kino - nimisestä yhtiöstä. Kiinteistö Oy
Seinäjoen Kino omistaa yhdessä Kiinteistö Oy Larvalankatu 13:n kanssa
kauppakeskus Seinäjoen Torikeskuksen liiketilat. Citycon omistaa kaupan jälkeen
molemmat kiinteistöyhtiöt sataprosenttisesti. Kauppahinta oli 1,2 miljoonaa
euroa.

Seinäjoen Torikeskus on Etelä-Pohjanmaan suuren markkina-alueen merkittävimpiä
kauppakeskuksia. Torikeskuksen kävijämääräksi arvioidaan vuonna 2004 noin 1,4
miljoonaa asiakasta ja kokonaismyynniksi noin 16,8 miljoonaa euroa.

Citycon osti Seinäjoen Torikeskuksen helmikuussa 2004. Kauppahinta oli 7,0
miljoonaa euroa. Kohteen nettotuotto kauppahinnalle oli kaupantekohetkellä noin
8,6 prosenttia.

Citycon omistaa yhteensä 16 kauppakeskusta pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen
alueellisissa keskuksissa.

Kauppakeskusten lisäksi Citycon omistaa 130 market- ja myymäläkiinteistöä. Yhtiön
koko kiinteistöomaisuuden tasearvo 30.9.2004 oli 731,0 miljoonaa euroa, josta
kauppakeskusten osuus oli 58,9 prosenttia ja market- ja myymäläkiinteistöjen
osuus 41,1 prosenttia.

Citycon Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 0400 333 256

Liiketoimintaryhmän johtaja, kauppakeskukset, Kaisa Vuorio
Puhelin 0500 667 227

www.citycon.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet