Citycon on tänään allekirjoittanut 50 miljoonan euron vakuudettoman
vaihtuvakorkoisen luottolimiittisopimuksen Swedbank AB (publ.), Suomen
sivuliikkeen kanssa. Lainasopimuksen kesto on noin viisi vuotta ja se erääntyy
tammikuussa 2016. Lainan marginaali on linjassa touko- ja kesäkuussa
allekirjoitettujen muiden luottojen kanssa.

Citycon on vuonna 2010 allekirjoittanut yhteensä 200 miljoonan euron arvosta
uusia luottoja vahvistaakseen maksuvalmiuttaan ja mahdollistaakseen tulevat
investoinnit. Laina tullaan käyttämään Cityconin strategian mukaisten
investointien, kuten kauppakeskusten kehityshankkeiden, rahoittamiseen sekä
erääntyvien lainojen jälleenrahoittamiseen.

Cityconilla on käytettävissään sitovia luottolimiittejä noin 229 miljoonan euron
edestä tämä uusi lainasopimus huomioituna.

Helsinki 21.12.2010

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

[HUG#1474769]