Citycon on tänään allekirjoittanut 75 miljoonan euron vakuudettoman
luottolimiittisopimuksen kolmesta pohjoismaisesta pankista koostuvan
pankkiryhmän kanssa. Sopimuksen kesto on kolme vuotta.

Uusi syndikoitu luotto vahvistaa edelleen Cityconin maksuvalmiutta ja
mahdollistaa yhtiön kasvun sitovan rahoituksen turvin.
Luottolimiittiä tullaan käyttämään Cityconin strategian mukaisten
investointien, kuten kauppakeskusten kehityshankkeiden,
rahoittamiseen. Lainan korkomarginaalit määräytyvät Cityconin
korkokatekovenantin mukaan yhtiön aikaisempien lainasopimusten
tapaan."Lainajärjestely oli menestys. Tämä on osoitus siitä, että huolimatta
rahoitusmarkkinoiden heikentymisestä Citycon pystyy edelleen
rahoittamaan toimintaansa suunnitellusti ja hankkimaan
tavoittelemansa määrän uutta rahoitusta. Vallitsevan alhaisen
markkinakorkotason ansiosta kokonaiskorkokustannus pysyi erittäin
kilpailukykyisenä, vaikka luottomarginaalit olivatkin
markkinatilanteesta johtuen edellisiä lainajärjestelyjä korkeammat",
toteaa talousjohtaja Eero Sihvonen.

Helsinki 27.3.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi