Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla
merkittiin toukokuussa 21 854 uutta Citycon Oyj:n osaketta 1,35 euron
osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakkeet on tänään merkitty
kaupparekisteriin ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena
Helsingin Pörssissä yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa 15.6.2007
alkaen.

Kullakin merkityllä osakkeella on yksi ääni. Uudet osakkeet
oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2007. Muut osakasoikeudet ovat
astuneet voimaan tänään. Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n osakkeiden
lukumäärä on 192 502 747. Osakkeiden merkintähinta on kirjattu
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, joten yhtiön osakepääoma ei
muuttunut. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 259 570 510,20 euroa.

Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan
merkitä vielä 916 145 uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika päättyy
30.9.2007.

Helsinki 14.6.2007

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi