Cityconin osakepääoman alennus ja yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröity

CITYCON OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 6.4.2005 klo 9.00 Cityconin osakepääoman alennus ja yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröity Citycon Oyj:n 5.4.2005 pidetyn yhtiökokouksen päätökset osakepääoman alentamisesta omia osakkeita mitätöimällä sekä yhtiöjärjestyksen 3 ja 12 pykälien muuttamisesta on tänään merkitty kaupparekisteriin. Osakepääomaa alennettiin 5.229.900 eurolla 156.780.033,30 eurosta 151.550.133,30 euroon mitätöimällä maksutta 3.874.000 kappaletta yhtiön hallussa olleita omia osakkeita. Osakepääomaa alennettiin siirtämällä mitätöityjen osakkeiden yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaava määrä ylikurssirahastoon, joten alentamisella ei ollut vaikutusta yhtiön sidottuun omaan pääomaan. Osakepääoman alentaminen ei vaikuttanut osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä, koska mitätöidyt osakkeet olivat yhtiön hallussa. Yhtiöjärjestyksen 3 pykälää muutettiin siten, että yhtiön enimmäispääoma on 500 miljoonaa euroa ja 12 pykälää siten, että kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Muutosten tarkka sanamuoto käy ilmi oheisesta liitteestä. Muilta osin yhtiöjärjestys säilyi muuttumattomana. CITYCON OYJ Petri Olkinuora toimitusjohtaja Lisätiedot: Petri Olkinuora, puhelin 0400 333 256 Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet LIITE Yhtiöjärjestyksen 3 §:n ja 12.1 §:n uusi sanamuoto: 3 § Yhtiön vähimmäispääoma on satamiljoonaa (100.000.000) euroa ja enimmäispääoma on viisisataamiljoonaa (500.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. 12.1 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. ----------

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme